AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
Mgr. Juraj Bosák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Hammerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Pavlína Kosztyu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miriama Krutá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Micenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Pětrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Štaudová (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (cvičící)
Eva Skalová (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AMOLc/01: Út 15:30–17:20 B07/217
AMOLc/02: Út 15:30–17:20 B07/217
AMOLc/03: St 7:30–9:20 B07/217
AMOLc/04: St 7:30–9:20 B07/217
AMOLc/05: St 9:30–11:20 B07/217
AMOLc/06: St 9:30–11:20 B07/217
Předpoklady
Gymnázium nebo jiná střední škola gymnaziálního typu,kde byl vyučován předmět biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje přehled základních poznatků z molekulární a buněčné biologie a humánní genetiky. V průběhu studia získají studenti solidní přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie: uchovávání a exprese genetické informace, stavba a funkce buňky a buněčné interakce, základy genetiky. Tyto znalosti jsou předpokladem pro další teoretické a preklinické studium.
Osnova
  • Metody molekulární biologie a genetiky. Restrikční mapování. Základy genového inženýrství – klonování DNA. Diagnostika patogenních bakterií. Prokaryota. Eukaryota. Struktura a replikace DNA. Exprese genetické informace: Transkripce, translace, sestřih. Buněčný cyklus. Biologický význam meiózy – gametogeneze. Lidský karyotyp a chromosomální aberace. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Genetická toxikologie.
Literatura
  • Aktuální protokoly k praktickým cvičením jsou dostupné pouze v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (www.is.muni.cz): Studijní materiály pod kódem AMOLc
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná. Protokoly pro každou hodinu nutno stáhnout z ISu. Podmínky zápočtu: kontrola všech protokolů v semestru (i za absence), 1 absence povolena, za každou další student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Posouzení 3 a více omluvených absencí (t.j. potvrzených studijním oddělením a zanesených do IS MU) je řešeno individuálně a je vázáno na prokázání znalostí témat a náplně praktických cvičení celého semestru (zápočtový test). Za 4 a více neomluvených absencí nebude zápočet udělen.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.