AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Linda Grillová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Žaneta Konečná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Kubíčková (cvičící)
Mgr. Lenka Marková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Micenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Páchniková (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Renzová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Snopková (cvičící)
Mgr. Tereza Váňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AMOLc/01: Út 15:30–17:20 B07/205b
AMOLc/02: Út 15:30–17:20 B07/205b
AMOLc/03: St 7:30–9:20 B07/205b
AMOLc/04: St 7:30–9:20 B07/205b
AMOLc/05: St 9:30–11:20 B07/205b
AMOLc/06: St 9:30–11:20 B07/205b
Předpoklady
(! VSBI0222c Biologie II -cvičení ) && (! ZLBI0222c Biologie II-cvičení ) && NOWANY ( VSBI0222c Biologie II -cvičení , ZLBI0222c Biologie II-cvičení )
Gymnázium nebo jiná střední škola gymnaziálního typu,kde byl vyučován předmět biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student nesmí mít absolvovaný ani současně zapsaný předmět Biologie II-cvičení na LF.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům genetické toxikologie, genového inženýrství či metodice sestavení karyotypu; prakticky si vyzkouší základní molekulární vyšetření některých dědičných, nádorových či bakteriálních onemocnění a je schopen interpretovat jejich výsledek; porozumí stavbě a funkci buňky a procesům uchovávání a exprese genetické informace; ovládá základy genetiky a je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadaných informací. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech a v praxi.
Osnova
 • 1. týden (17.2–21.2.2014): Metody molekulární biologie a genetiky.
 • 2. týden (24.2.–28.2.): Základy genového inženýrství – klonování DNA.
 • 3. týden (3.3.–7.3.): Diagnostika patogenních bakterií.
 • 4. týden (10.3.–14.3.): Molekulární analýza lidského genotypu.
 • 5. týden (17.–21.3.): Prokaryota.
 • 6. týden (24.3.–28.3.): Eukaryota.
 • 7. týden (31.3.–4.4.): Struktura a replikace DNA.
 • 8. týden (7.4.–11.4.): Exprese genetické informace.
 • 9. týden (14.4.–18.4.): Buněčný cyklus.
 • 10. týden (21.4.–25.4.): Biologický význam meiózy – gametogeneze.
 • 11. týden (28.4.–2.5.): Lidský karyotyp a chromosomální aberace.
 • 12. týden (5.5.–9.5.): Autosomální dědičnost.
 • 13. týden (12.5.–16.5.): Gonosomální dědičnost.
 • 14. týden (19.5.–23.5.): Genetická toxikologie.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální protokoly k praktickým cvičením jsou dostupné pouze v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (www.is.muni.cz): Studijní materiály pod kódem AMOLc
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná. Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, aktivita v praktické výuce.
Za 2 absence student vypracuje referát na zadané téma. Posouzení 3 absencí, případně více omluvených absencí (t.j. potvrzených studijním oddělením a zanesených do IS) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování zápočtového testu z učiva celého semestru (20 otázek - 10 testových s možností více správných odpovědí, a 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů, student musí získat nejméně 14 bodů z celkových 20). Za 4 a více neomluvených absencí nebude zápočet udělen.
Informace učitele
Potřeby pro cvičení: psací potřeby, aktuální protokol. Protokoly pro každé praktické cvičení je nutno stáhnout ze Studijních materiálů, vytisknout a nastudovat předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány. Do učebny si studenti vezmou pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si odloží do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena. Nahrazování cvičení: pokud student nemůže absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře), domluví si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Referát: V případě pozdního příchodu, neaktivity ve cvičení a za druhou a každou další absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.