AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Stejskal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Markéta Unucková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (cvičící)
Debora Ledahudcová (pomocník)
Ing. Lucia Ráheľová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AMOLc/01: každou lichou středu 7:30–9:20 B07/217 a každou sudou středu 9:30–11:20 B07/217
AMOLc/02: každou lichou středu 7:30–9:20 B07/217 a každou sudou středu 9:30–11:20 B07/217
AMOLc/03: každou lichou středu 7:30–9:20 B07/217 a každou sudou středu 9:30–11:20 B07/217
AMOLc/04: každou lichou středu 9:30–11:20 B07/217 a každou sudou středu 7:30–9:20 B07/217
AMOLc/05: každou lichou středu 9:30–11:20 B07/217 a každou sudou středu 7:30–9:20 B07/217
AMOLc/06: každou lichou středu 9:30–11:20 B07/217 a každou sudou středu 7:30–9:20 B07/217
Předpoklady
Gymnázium nebo jiná střední škola gymnaziálního typu,kde byl vyučován předmět biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout přehled základních poznatků z molekulární a buněčné biologie a humánní genetiky. V průběhu studia získají studenti solidní přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie: uchovávání a exprese genetické informace, stavba a funkce buňky a buněčné interakce, základy genetiky. Tyto znalosti jsou předpokladem pro další teoretické a preklinické studium.
Osnova
  • Replikace DNA. Exprese genetické informace. Buněčný cyklus. Mitotické dělení. Autosomální dědičnost. Prokaryontní buňka. Gonosomální dědičnost. Eukaryontní buňka. Kancerogeneze. Amesův test. Metody molekulární biologie a genetiky. Restrikční mapování. Praktické aplikace metod molekulární genetiky. Základy genového inženýrství.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
Metody hodnocení
Kontrola všech protokolů. Docházka: povolena 1 neomluvená absence, nebo 2 omluvené absence (potvrzeny studijním oddělěním a zaneseny do ISu MU). Vyšší počet absencí řešen individuálně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biologie/Edu-under.htm
Další literatura ke studiu: Neil A. Campbell a Jane B. Reece: BIOLOGIE. Český překlad 6. angl. vydání Computer Press, Brno 2006, 1332 stran ISBN: 80-251-1178-4
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.