AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Francová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Francová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AMOLc/A: St 15. 2. 9:30–11:10 B07/205a, St 22. 2. 9:30–11:10 B07/205a, St 1. 3. 9:30–11:10 B07/205a, St 8. 3. 9:30–11:10 B07/205a, St 15. 3. 9:30–11:10 B07/205a, St 22. 3. 9:30–11:10 B07/205a, St 29. 3. 9:30–11:10 B07/205a, St 5. 4. 9:30–11:10 B07/205a, St 12. 4. 9:30–11:10 B07/205a, St 19. 4. 9:30–11:10 B07/205a, St 26. 4. 9:30–11:10 B07/205a, St 3. 5. 9:30–11:10 B07/205a, St 10. 5. 9:30–11:10 B07/205a, St 17. 5. 9:30–11:10 B07/205a, St 24. 5. 9:30–11:10 B07/205a
AMOLc/B: Út 14. 2. 15:00–16:40 B07/205a, Út 21. 2. 15:00–16:40 B07/205a, Út 28. 2. 15:00–16:40 B07/205a, Út 7. 3. 15:00–16:40 B07/205a, Út 14. 3. 15:00–16:40 B07/205a, Út 21. 3. 15:00–16:40 B07/205a, Út 28. 3. 15:00–16:40 B07/205a, Út 4. 4. 15:00–16:40 B07/205a, Út 11. 4. 15:00–16:40 B07/205a, Út 18. 4. 15:00–16:40 B07/205a, Út 25. 4. 15:00–16:40 B07/205a, Út 2. 5. 15:00–16:40 B07/205a, Út 9. 5. 15:00–16:40 B07/205a, Út 16. 5. 15:00–16:40 B07/205a, Út 23. 5. 15:00–16:40 B07/205a
AMOLc/C: St 15. 2. 7:30–9:10 B07/205a, St 22. 2. 7:30–9:10 B07/205a, St 1. 3. 7:30–9:10 B07/205a, St 8. 3. 7:30–9:10 B07/205a, St 15. 3. 7:30–9:10 B07/205a, St 22. 3. 7:30–9:10 B07/205a, St 29. 3. 7:30–9:10 B07/205a, St 5. 4. 7:30–9:10 B07/205a, St 12. 4. 7:30–9:10 B07/205a, St 19. 4. 7:30–9:10 B07/205a, St 26. 4. 7:30–9:10 B07/205a, St 3. 5. 7:30–9:10 B07/205a, St 10. 5. 7:30–9:10 B07/205a, St 17. 5. 7:30–9:10 B07/205a, St 24. 5. 7:30–9:10 B07/205a
Předpoklady
(! VSBI0222c Biologie II-cvičení ) && (! VLBI0222c Lékařská biologie II-cvičení ) && (! ZLBI0222c Biologie II - cvičení ) && ! NOWANY ( VLBI0222c Lékařská biologie II-cvičení , ZLBI0222c Biologie II - cvičení ) && (! PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení )
Předpokladem ke studiu předmětu jsou znalosti středoškolské biologie na úrovni Přehledu středoškolské biologie (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp) nebo obdobné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Student nesmí mít absolvovaný ani současně zapsaný předmět Biologie II-cvičení na LF.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si práce se světelným mikroskopem při pozorování prokaryotických i eukaryotických buněk a různých buněčných struktur a procesů
- porozumění metodám hodnocení rizika dědičných onemocnění u pacientů na základě rodinné anamnézy
- pochopení základních principů genového inženýrství
- pochopení a vyzkoušení si vybraných molekulárních metod používaných k vyšetření některých dědičných a infekčních onemocnění
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně pracovat se světelným mikroskopem
- použít některé ze základních technik cytochemického barvení při pozorování bakteriálních a lidských buněk
- odvodit dopad vybraných mutací v DNA na primární strukturu proteinů
- popsat základní techniky a aplikace tkáňových a buněčných kultur
- vysvětlit metodiku sestavení a vyšetření karyotypu a její využití, a vyhodnotit základní numerické a strukturní aberace v zobrazeném lidském karyotypu
- vyhodnotit riziko numerických a strukturních aberací v důsledku meiotických non-disjunkcí a chromozomálních translokací
- zhodnotit riziko monogenních autozomálně a gonozomálně dědičných onemocnění u pacientů na základě zadané rodinné anamnézy
- navrhnout a provést základní molekulárně-genetická diagnostická vyšetření některých dědičných a infekčních onemocnění (PCR, restrikční štěpení, gelová elektroforéza) a interpretovat získané výsledky
- vysvětlit vybrané základní techniky genového inženýrství a jejich aplikaci v medicíně, a se znalostí použité metodiky vybrat klony buněk s vneseným genem
Osnova
 • 1. týden: Prokaryota
 • 2. týden: Eukaryota
 • 3. týden: Struktura a replikace DNA
 • 4. týden: Exprese genetické informace
 • 5. týden: Diagnostika patogenních bakterií
 • 6. týden: Buněčný cyklus
 • 7. týden: Kultivace lidských buněk in vitro
 • 8. týden: Mitóza a meióza
 • 9. týden: Lidský karyotyp a chromozomální aberace
 • 10. týden: Autozomální a gonozomální dědičnost
 • 11. týden: Rozšíření základní genetiky
 • 12. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění
 • 13. týden: Základy genového inženýrství – klonování DNA
 • 14. týden: nahrazovací týden
 • 15. týden: udělování zápočtů
Literatura
  povinná literatura
 • Protokoly ke cvičením jsou dostupné v elektronické podobě v Informačním systému MU ve Studijních materiálech předmětu AMOLc
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze
Metody hodnocení
Účast na praktické výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované a podepsané příslušnými vyučujícími, aktivita v praktické výuce.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2 neomluvené absence student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v organizačních pokynech v Interaktivní osnově v ISu, vytiskněte, po domluvě přineste vyučujícímu, který jej zadal, a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (omluvených i neomluvených; případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je situace řešena individuálně a ukončení předmětu je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (Zápočtový test) z učiva celého semestru. Zápočtový test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 10 bodů z celkových 20.
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2023/AMOLc/index.qwarp
Studenti jsou povinni sledovat Interaktivní osnovu předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2023/AMOLc/index.qwarp
Studenti jsou povinni sledovat univerzitní e-mail (případně si zajistit přeposílání pošty na jinou e-mailovou adresu) pro případné další informace k předmětu.


Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení si stáhněte ze Studijních materiálů nebo Interaktivní osnovy v ISu a nastudujte předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány, ale při úlohách s barvením preparátů jsou pláště doporučeny.


Do učebny si vezměte pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si ještě před začátkem výuky odložte do šatny Biologického ústavu (pavilon B07, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.


Nahrazování cvičení: Pokud výjimečně nemůžete absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře - maximálně 1x za semestr), domluvte si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Pište nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením a upřesněte skupinu (datum a čas), se kterou se chcete cvičení zúčastnit (pro rozvrh všech skupin viz Interaktivní osnova - Organizační pokyny - Rozvrh). Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Při vyčerpání kapacity skupiny vám nahrazení nemusí být umožněno. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.


Kompletní pokyny k výuce najdete v pdf "Pokyny ke cvičení.." v sekci "Organizační pokyny.." v Interaktivní osnově tohoto předmětu.


Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/AMOLc