ZLLM0421p Lék. orální mikrobiologie I-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Horváth, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 10:30–11:20 N01008
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chem. předn. && ZLBI0222p Biologie II-přednáška && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit koncept orálního zdraví z pohledu lékařské mikrobiologie, především porozumí vlastnostem a funkcím orální mikroflóry, zvláště pak jejímu význam v tvorbě zubního plaku, zubního kazu a parodontitidy, porozumí souvisejícím klíčovým procesům, jejich změnám a ovlivňujícím faktorům. Studenti také porozumí vlivu orální mikroflóry na lidské zdraví jako celek.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie I (2. ročník, jarní semestr)
 • Přednášky
 • 1. Úvod do orální mikrobiologie, běžná flóra dutiny ústní
 • 2. Tvorba biofilmu a jeho význam v zubním lékařství I
 • 3. Tvorba biofilmu a jeho význam v zubním lékařství II
 • 4. Účast mikroflóry DÚ na etiologii zubního kazu I
 • 5. Účast mikroflóry DÚ na etiologii zubního kazu I
 • 6. Účast mikroflóry DÚ na etiologii parodontitid I
 • 7. Účast mikroflóry DÚ na etiologii parodontitid II
 • 8. Vliv mikroflóry dutiny ústní na celkové zdraví
 • 9. Projevy systémových onemocnění v dutině ústní I
 • 10.Projevy systémových onemocnění v dutině ústní II
 • 11. Projevy systémových onemocnění v dutině ústní III
 • 12. Dezinfekce a sterilizace v zubním lékařství
 • 13. Antibiotika v zubním lékařství
 • 14. Aktuální poznatky v orální mikrobiologii
 • 15. Téma rezervováno
Literatura
Výukové metody
přednášky, prezentace kazuistik, domácí studium doporučené literatury
Metody hodnocení
Tento předmět je bez zakončení. Po druhém bloku přednášek (ZLLM0522p) následuje praktická a teoretická zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090, (přednosta ústavu/head)
Sekretariát/secretary: 543 183 091
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 092
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčkova: milada.dvorackova@fnusa.cz
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
as. Mgr. Petra Šišková: 151271@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: alena.sivakova@fnusa.cz
as. Mgr. Tereza Peroutková: peroutkova.tereza@fnusa.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.