BVVL0421p Vnitřní lékařství I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Věra Hrbková (přednášející), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Robert Prosecký, MPH (přednášející), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15:00–16:40 A21/107
Předpoklady
BVPF0321p Patologická fyziologie I -před && BVZI0321 Zákl.interní propedeutiky I-cv && BVBC0221p Biochemie I - předn.
Splněné prerekvizity BVPF0321p, BVZI0321.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vnitřní lékařství je základním medicinským oborem. Zkoumá etiologii a patogenezi chorob, zabývá se jejich diagnostikou, léčením i prevencí a neopomíná také na další vědecko-výzkumný rozvoj oboru. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob.
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu:
- širší rozhled pro analýzu příčin onemocnění a jejich správnou syntézou dovoluje zvolit optimální postup nutriční péče.
- bude schopen rozpoznat příznaky interních onemocnění,
- bude znát vyšetřovací možnosti u jednotlivých onemocnění a základní principy léčby onemocnění s důrazem na event. vedlejší účinky některých lékových skupin.
Osnova
  • Úvod Obecná symptomatologie ve vnitřním lékařství Bolest- somatická, viscerální, - lokalisace, doba, - charakter, trvání, intenzita,- okolnosti, průvodné jevy. Bolest - bolest hlavy, na hrudi, břicha, v zádech, končetin Teplota: subfebrilie, horečka, hypotermie Vyšetření ve vnitřním lékařství Psychologie vyšetření. Anamnéza. Subjektivní obtíže. Základní fyzikální vyšetření.: pohled (inspekce), pohmat (palpace), poklep (perkuse), poslech (auskultace). Celkové vyšetření Somatický habitus, konstituce. Psychický stav nemocného. Hybnost nemocného. Vyšetření hlavy, krku, hrudníku Vyšetření břicha, končetin, cév. Tlak krevní (TK), puls (TF). Vyšetření moče:- fyzikální, chemické,- mikroskopické, - bakteriologické. Vyšetření krve a krvetvorných orgánů: - chemické (ze séra), - krevní obraz (KO), rozpočet elementů, - koagulace, - KS + Rh faktor, - kostní dřen, - lymfatických uzlin. Vyšetření sputa:- makroskopické, charakter, mikroskopické, bakteriologické Vyšetření punktátu: (pleurální,perikardiální,peritoneální) - exudát, transudát, - cytologické, bakteriologické, biochemické. Vyšetření stolice: - makroskopické, mikroskopické, bakteriologické - okultní krvácení. Bioptické vyšetření: - cílené, necílené, - příprava nemocného před výkonem, jeho souhlas, - zpracování získaného vzorku. Radiologická vyšetření, - prostý rtg snímek, - kontrastní rtg vyšetření, speciální angiografické vyšetření, - skiaskopie, - grafie, tomografie, - počítačová tomografie (CT), nukleární magnetická resonance (NMR). Radioizotopová vyšetření: - tělesných orgánů, radioimunolog. vyš. krve. Endoskopické vyšetření: - bronchopulmonální, v gastroenterologii, v urologii Funkční vyšetření: klidové, zátěžové - plic, srdce, v endokrinologii, v nefrologii, v gastroenterologii Etiopatogeneze vnitřních chorob Genetika a vnitřní nemoci. Genetická prognóza a prevence. Iatrogenní poškození. Charakteristika klinické onkologie. Klinická gerontologie,vnitřní nemoci ve stáří. Klinická farmakologie. Interakce léků v organismu. Expirační doba léků,úkoly sestry 10.týden:Nemoci srdce a cév. I. Ischemická choroba srdeční (ICHS). Angina pectoris (AP). Infarkt myokardu (IM). Chronické srdeční selhávání. 11. týden:Nemoci srdce a cév II Hypertenzní choroba (HT). Cor pulmonale. Revmatické nemoci srdce (FR,porevmatické vady) 12.týden:Nemoci srdce a cév III. Kardiomyopatie, Perikarditis. Neurocirkulační astenie, Prolaps mitrální chlopně. 13.týden:Nemoci periferních tepen a žil. Ischemická choroba dolních končetin. Trombosa žilní - povrchová, hluboká. Disekce aorty Kardiovaskulární problematika v ambulantní praxi 14.týden:Nemoci plic a průdušek Akutní respirační onemocnění. Chronická bronchitida. Astma bronchiale. Záněty plic (pneumonie, bronchopneumonie)
Literatura
  • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
  • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
Výukové metody
přednáška -seminář
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, a 100% docházka. Ukončení semestru zápočtovým testem, z 20 otázek 15 správných. Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek. Účast na výuce je povinná, probíhá v posluchárně.Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány ústním rozhovorem. Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.