BVMI0221p Mikrobiologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBI011 Biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu je zaměřen na význam a historii oboru, jeho postavení ve vědách o výživě, na biologickou, biochemickou charakteristiku virů, bakterií, parazitů a houbovitých organismů, na jejich výskyt, význam pro člověka a pro výrobu potravin (pozitivní – negativní). Student získá informace o mechanizmech mikrobiálního kažení potravin a nebezpečí vyplývající z možnosti přenosu choroboplodných mikroorganismů na člověka.
Výstupy z učení
Student bude schopen :
- posoudit výsledky mikrobiologického vyšetření potravin vzhledem k možnému zdravotnímu riziku;
- shrnout všeobecné vlastnosti mikroorganismů přicházejících do úvahy v potravinářství a při výrobě a kontrole potravin;
- uplatnit mikrobiologické metody v systému HACCAP.
Osnova
 • Předmět, význam a historie oboru, jeho postavení ve vědách o výživě Biologická, biochemická charakteristika, virů, bakterií, parazitů a houbovitých organismů, jejich výskyt, význam pro člověka a pro výrobu potravin (pozitivní – negativní).
Literatura
  doporučená literatura
 • BURSOVÁ, Šárka aj.: Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody. Obecná mikrobiologie.1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita. 2014. ISBN 978-80-7305-742-8
 • MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 s. ISBN 9788074921391. info
 • KLABAN, Vladimír. Ilustrovaný mikrobiologický slovník. 1. české vyd. Praha: Galén, 2005. xv, 654. ISBN 8072623419. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • Mikrobiologie :pro potravináře a biotechnology. Edited by Ludmila Šilhánková. 2. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-71-6. info
  neurčeno
 • ADAMS, Martin M. a M. O. MOSS. Food microbiology. 3rd ed. Cambridge: RSC Publishing, 2008. xiv, 463. ISBN 9780854042845. info
 • GÖRNER, Fridrich a Ľubomír VALÍK. Aplikovaná mikrobiológia požívatín : principy mikrobiológie požívatín, potravinársky významné mikroorganizmy a ich skupiny, mikrobiológia potravinárskych výrob, ochorenia mikrobiálneho pôvodu, ktorých zárodky sú prenášené požívat. 1. vyd. Bratislava: Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 8096706497. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.