ZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Tereza Bednaříková (pomocník)
Anna Horáková (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPO011p První pomoc -předn.
Úspěšné absolvování předmětu ZLPP3X1 Základy ošetřovatelství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět umožní studentům v době po absolvování preklinických předmětů první kontakt klinickým pracovištěm.

- seznámení s činností všeobecné sestry na ošetřovací jednotce
- seznámení s vedeném zdravotnické a očetřovatelské dokumentace
- seznámení s realizací ošetřovatelského procesu a individuální ošetřovatelskou péčí
- seznámení s aseptickými způsoby práce
- seznámení s primární péčí
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu je schopen:

- identifikovat a shrnout hlavní činnosti všeobecné sestry na lůžkové ošetřovací jednotce
- orientuje se ve vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentaci
- dodržuje základní principy prevence infekcí
- spolupracuje a komunikuje s nelékařskými pracovníky na ošetřovatelské jednotce
- dodržuje aseptické postupy při ošetření nemocného
Osnova
 • Realizace ošetřovatelského procesu a jeho hodnocení.
 • - uspokojování základních potřeb nemocného
 • - odběry biologického materiálu na vyšetření
 • - asistence u vybraných endoskopických vyšetření
 • - sledování a záznam hodnot vitálních funkcí
 • - seznámení s hodnotícími škálami
 • - péče o imobilní nemocné
 • - léčebná rehabilitace
 • - aplikace léčiv
 • - převazy ran
 • - předoperační a pooperační péče
 • - desinfekce a sterilizace
Literatura
  povinná literatura
 • KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie, Martina HUŠKOVÁ a Karel MATOUŠOVIC. Základy ošetřovatelství : pro studující lékařských fakult. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 272 s. ISBN 8024604779. info
  doporučená literatura
 • POKORNÁ, Andrea, Jana ŠTEFÁNKOVÁ a Romana MRÁZOVÁ. Dokumentování procesu péče o nemocné s nehojící se ránou. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s. r. o., 2013, IX, č. 1, s. 8-11. ISSN 1801-1349. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a Marie HLAVÁČOVÁ. Ošetřovatelské postupy a intervence : učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 411 s. ISBN 9788087347133. info
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
 • OLŠOVSKÝ, Jindřich. Komplexní péče o nemocné diabetem. In Abstrakta Forum Medical. 1998. info
Výukové metody
Individuální praxe v třísměnném provozu.
Metody hodnocení
stáž, zápočet
Informace učitele
Povinnosti studentů a přehled činností se kterými se student má seznámit je uveden v náplni prázdninové praxe.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 1 týden (30 hodin) během letních prázdnin.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLPX041