aVLCH11Xpp Chirurgie - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/10/0. 150. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Daniel Ira, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jaroslav Ivičič (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Svatoň (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (45,00 %), II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (10,00 %), Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (45,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLCH11Xpp/30_BOH: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
aVLCH11Xpp/30_PEK: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLNE9X1p Neurologie - přednáška && aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && aVLDV7X1p Dermatovenerologie - před. && aVLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && aVLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1 && aVLVL9X62c Vnitřní lékařství - blok 2 && aVLVL9X63c Vnitřní lékařství - blok 3 && aVLVL9X64c Vnitřní lékařství - blok 4 && aVLVL9X65c Vnitřní lékařství blok 5 && aVLIN9X22p Infekční nemoci II && aVLON9X1p Klinická onkologie - př. && ( aVLKB091 Clinical Biochemistry || aVLFP091 Fyziologie a patologie novoroz || aVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti || aVLDO091 Klinická onkologie v pediatrii || aVLKF101 Klinická farmakologie || aVLKF091 Klinická farmakologie ) && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII && aVLSP03X Samostatná práce-VL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the pre-graduate practice is practical test and deepening of theoretical knowledge from general and special surgery. Within the subject the student is actively involved in daily surgical clinic practice - activities in outpatient clinic, wards, intensive care units and operating rooms. The current aim of the course is practical but also theoretical preparation of the student for the successful passing of state rigorous examination in surgery.
Výstupy z učení
After completing the pre-graduate practice, the student will be: - able to perform full physical examination of the patient and to respond appropriately to potentially life threatening situations - able to interpret findings from clinical and para clinical examinations, establish a differential diagnosis. - able to suggest additional diagnostic and therapeutic procedures in surgical patients. - Know the possible complications of diagnostic and therapeutic procedures in surgery. - to be aware of the continuity of other disciplines in the treatment of a surgical patient.
Osnova
  • The participation in morning visits
  • outpatients department
  • operating room
  • afternoon presentation
  • special lectures and seminars
Literatura
    doporučená literatura
  • Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition,2015, Brunicardi F.CH et al. ISBN 978-0-07179674-3
  • Ashcraft's Pediatric Surgery: 6th edition, 2014, Holcomb G.W. et al. ISBN : 9781455743339
  • Clinical Surgery: With Student Consult Access, 3e Paperback – 13 Feb 2012
Výukové metody
As part of the pre-graduate practice of surgery, students under the supervision of surgeons engages in activities at general and specialized surgical outpatient department, wards, intensive care units and the operating rooms. He actively participates in the morning visits, participates in the administrative work connected with hospitalization of patients. They deepen their theoretical knowledge and practical skills within the surgical diagnostic and therapeutic algorithm, even in relation to other disciplines. At the same time, they undergo professional seminars led by clinical specialists.
Metody hodnocení
The knowledge of students is continuously verified in the framework of practical activities and professional seminars. The pre-graduate practice is completed by the credit, part of which is the passing of the practical part of the State Rigorous Exam. Practical part of the State Rigorous Examination: The practical part of the State Rigorous Examination examines the knowledge of surgical instruments, the ability to identify pathology on imaging methods (RTG / CT / MR), to examine the patient - to determine the differential diagnosis and other diagnostic and therapeutic management.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Students are signed up for teaching department according to study department. It is possible to complete part of the pre-graduate practice in other specialised surgical departments (neuro, ortho, plastic surgery).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Komise pro SRZ je studentovi přidělena
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.