VLDM7X1c Diagnostické zobrazovací metody - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (cvičící)
Iva Čechová (pomocník)
Josef Svoboda (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Diagnostické zobrazovací metody
 • Výuka probíhá na všech pracovištích LFMU ve všech modalitách diagnostického zobrazování.
 • 1. den: Úvod, poučení o ochraně zdraví při práci se zářením. Semináře - a. Fyzikální principy detekce ionizujícího záření, b. Intervenční radiologie.
 • 2. den: Semináře - a. Radiodiagnostika dětského věku, b. Neuroradiologie.
 • 3. den : Nukleární medicína (diagnostické a terapeutické použití radionuklidů, planární scintigrafie, SPECT, PET, statické a dynamické scintigrafie).
 • 4. den: Problematika vyšetření v dětském věku.
 • 5. den: Osteoradiologie
 • 6. den: Intervenční diapeutické výkony, kazuistiky.
 • 7. den: Diagnostika plic, neuroradiologie.
 • 8. den: Angiografie, diagnostika gastrointestinálního traktu.
 • 9. den: Neuroradiologie, mamografie.
 • 10. den: Kazuistiky, zápočet.
Literatura
 • DIENSTBIER, Zdeněk. Diagnostika metodami nukleární medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 385 s., ob. info
 • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.