VSPF0521c Patologická fyziologie I- cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Dana Bučková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (cvičící)
MUDr. Marcel Horký (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ivan Koláčný (cvičící)
MUDr. Filip Otevřel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Pokojská (cvičící)
MUDr. Marcel Schüller, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Práce s laboratorními zvířaty. Příprava zvířete k pokusu.
Modelování patofyziologických stavů kostní dřeně. Principy chronoterapie.
Regulace v patofyziologii z hlediska genetického.
Anafylaktická reakce u králíka.
Radiační poškození krevních buněk.
Statistické postupy v patofyziologii I.
Elektrokardiografie u člověka. Sledování patologických křivek a jejich hodnocení: význam variability.
Infarkt myokardu v experimentu.
Ateroskleróza, dopplerometrie.
Spirometrické vyšetření.
Hyperoxický test.
EKG u potkana.
Změny EKG při akutní asfyxii. Změny EKG při akutní hemoragii. Vyšetření krevního tlaku. AMTK a tepové frekvence. Změny TK a SF v důsledku změn polohy těla, izometrické zátěže a lehké fyzické zátěže.
Osnova
 • Rozvrh praktické výuky patologické fyziologie-podzim 2001:
 • 1.10.-7.10. Etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Práce s laboratorními zvířaty. Příprava zvířete k pokusu. Doc. Vašků, As. Dr. Horký
 • 8.10.-14.10. Modelování patofyziologických stavů kostní dřeně. Principy chronoterapie. As. Dr. Hájek, CSc., Doc. Znojil
 • 15.10.-21.10. Regulace v patofyziologii z hlediska genetického. Doc. Znojil
 • 22.10.-28.10. Anafylaktická reakce u králíka. As. Dr. Horký, Dr. Beránek
 • 29.10.- 4.11. Radiační poškození krevních buněk I. As. Dr. Izakovičová Hollá, PhD., As. Dr. Bučková
 • 5.11.-11.11.Radiační poškození krevních buněk II. As. Dr. Izakovičová Hollá, PhD., As. Dr. Jurajda
 • 12.11.-18.11. Statistické postupy v patofyziologii I. Doc. Znojil
 • 19.11.-25.11. Elektrokardiografie u člověka. Sledování patologických křivek a jejich hodnocení: význam variability. As. Dr. Hájek, CSc., As. Dr. Horký
 • 26.11.-2.12. Infarkt myokardu v experimentu. As. Dr. Horký, Dr. Otevřel, Mgr. Goldbergová
 • 3.12.-9.12. Ateroskleróza, dopplerometrie. As. Dr. Jurajda, Doc.Vašků
 • 10.12.-16.12. Spirometrické vyšetření. As. Dr. Hájek, CSc., As. Dr. Izakovičová Hollá, PhD.
 • 17.12.-23.12.Hyperoxický test. As. Dr. Hájek, CSc., As. Dr. Jurajda
 • 31.12.-6.1. EKG u potkana. Změny EKG při akutní asfyxii. Změny EKG při akutní hemoragii. As. Dr. Hájek, CSc., As. Dr. Bučková
 • 7.1.-13.1.Vyšetření krevního tlaku. AMTK a tepové frekvence. Změny TK a SF v důsledku změn polohy těla, izometrické zátěže a lehké fyzické zátěže. Doc. Vašků, Mgr. Goldbergová
 • 14.1.-20.1. Zápočty.
Literatura
 • Kolektiv autorů. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vydání. Masarykova universita 2000. 59 s, ISBN 80-210-2318-X
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.