VSPF0521c Patologická fyziologie I- cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Dana Bučková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041p Biochemie II -p || VSBC0422p Biochemie II -p ) && VSAN0333p Anatomie III p && VSHE0322p Histologie a embryologie II -p && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika 1 && ( VSAJ0222 Angličtina 1 II -c || VSNJ0222 Němčina 1 II -c || VSRJ0222 Ruština 1 II -c || VSSJ0222 Španělština 1 II -c || VSFJ0222 Francouzština 1 II -c || VSCJ0484 Čeština pro cizince IV -c )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Práce s laboratorními zvířaty. Příprava zvířete k pokusu.
Modelování patofyziologických stavů kostní dřeně. Principy chronoterapie.
Regulace v patofyziologii z hlediska genetického.
Radiační pokození krevních buněk.
Statistické postupy v patofyziologii I.
Elektrokardiografie u člověka. Sledování patologických křivek a jejich hodnocení: význam variability.
Infarkt myokardu v experimentu.
Spirometrické vyetření.
Hyperoxický test.
Anafylaktická reakce u králíka.
EKG u potkana.
Změny EKG při akutní asfyxii. Změny EKG při akutní hemoragii. Vyetření krevního tlaku. AMTK a tepové frekvence. Změny TK a SF v důsledku změn polohy těla, izometrické zátěe a lehké fyzické zátěže.
Ateroskleróza, dopplerometrie.
Osnova
 • Rozvrh praktické výuky patologické fyziologie-podzim 2005: 19.9. - 23.9.2005 Etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Práce s laboratorními zvířaty. Příprava zvířete k pokusu. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 26.9. - 30.9. Statistické postupy v patofyziologii I. Dle rozpisu
 • 3.10. - 7.10. Radiační poškození krevních buněk I. Dle rozpisu
 • 10.10. - 14.10. Radiační poškození krevních buněk II. Dle rozpisu
 • 17.10. - 21.10. Spirometrické vyšetření Dle rozpisu
 • 24.10. - 27.10. Hyperoxický test Dle rozpisu
 • 31.10. - 4.11. Renální ischemie, vznik reninu v ledvině Dle rozpisu
 • 7.11. - 11.11. Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami. Dle rozpisu
 • 14.11. - 18.11. Model peritoneální dialýzy na laboratorním potkanovi. Dle rozpisu
 • 21.11.- 25.11. Vyšetření krevního tlaku. AMTK a tepové frekvence. Změny TK a SF v důsledku změn polohy těla, izometrické zátěže a lehké fyzické zátěže. Dle rozpisu
 • 28.11. - 2.12. Význam DNA diagnostiky v patofyziologii. Dle rozpisu
 • 5.12. - 9.12. Hemostáza - detekce mutace v genu pro PAI-1. Dle rozpisu
 • 12.12. - 16.12. Model venózní trombózy u laboratorního potkana. Dle rozpisu
 • 19.12. - 22.12. Seminář - ateroskleróza, dopplerometrie. Dle rozpisu
 • 2.1. - 6.1. 2006 Zápočty
Literatura
 • Kolektiv autorů. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vydání. Masarykova universita 2000. 59 s, ISBN 80-210-2318-X
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studenti opakující 3. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.