VSPF0521c Patologická fyziologie I- cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (cvičící)
MUDr. Marcel Horký (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ivan Koláčný (cvičící)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Otevřel, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Náplň praktických cvičení z patologické fyziologie - podzim 2000:
 • 25.9.-29.9. Etické zásady provádění experimentální práce na zvířatech. Základy statistických metod I. (as. MUDr. K. Kaňková, as. MUDr. Izakovičová Hollá, PhD)
 • 2.10.-6.10. Bezpečnost práce v laboratoři. Práce s laboratorními zvířaty, příprava zvířete k pokusu, základy operační techniky. (as. MUDr. K. Kaňková. Mgr. P. Češková)
 • 9.10.-13.10. Experimentální ulcerace žaludku u laboratorního potkana. (as. MUDr. M. Jurajda, Mgr. P. Beneš)
 • 16.10.-20.10. Vyšetření žaludeční šťávy u potkana. (as. MUDr. M. Jurajda, Mgr. J. Mužík)
 • 23.10.-27.10. Model renální ischemie u potkana I. (as. MUDr. M. Horký, as. MUDr. K. Kaňková)
 • 30.10.-3.11. Radiační syndrom I. (as. MUDr. L. Izakovičová Hollá, PhD, RNDr. I. Koláčný)
 • 6.11.-10.11. Radiační syndrom II. (as. MUDr. L. Izakovičová Hollá, PhD, as. MUDr. D. Hájek, CSs.)
 • 13.11.-17.11. Měření kožní vodivosti. (doc. MUDr. A. Vašků, MUDr. D. Bučková)
 • 20.11.-24.11. Model renální ischemie u potkana II. (MUDr. M. Horký, MUDr. F. Otevřel)
 • 27.11.-1.12. Vyšetření plicních funkcí u člověka. Patofyziologie respiračního systému. (as. MUDr. D. Hájek, CSc., as. MUDr. M. Jurajda)
 • 4.12.-8.12. Atherosklerosa, dopplerometrie. (as. MUDr. M. Jurajda, as. MUDr. D. Hájek, CSc.)
 • 11.12.-15.12.Modelování patofyziologických stavů kostní dřeně. Principy chronoterapie. (as. MUDr. D. Hájek, CSc.)
 • 18.12.-22.12. Patofyziologie acidobasické rovnováhy. (as. MUDr. D. Hájek, CSc., doc. MUDr. A. Vašků, CSc.)
 • 2.1.-5.1. Statistické postupy v patofyziologii II. (doc. RNDr. V. Znojil, CSc.) 8.1.-12.1. Zápočtový týden
Literatura
 • Kolektiv autorů. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vydání. Masarykova universita 2000. 59 s, ISBN 80-210-2318-X
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.