VSPF0521c Patologická fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Chmelíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSPF0521c/01: Pá 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/02: Pá 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/03: Pá 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/04: Pá 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/05: Po 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/06: Po 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/07: Po 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/08: Po 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/09: Út 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/10: Út 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/11: Út 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/12: Út 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/13: Čt 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/14: Čt 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/15: Čt 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/16: Čt 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/17: St 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/18: St 7:00–9:30 A18/106
VSPF0521c/19: St 10:20–12:50 A18/106
VSPF0521c/20: St 10:20–12:50 A18/106
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VSBC0422p Biochemie II -p ) && VSAN0333p Anatomie III p && VSHE0322p Histologie a embryologie II -p && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech, základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie)
Exp. navozený akutní radiační syndrom u pokusného zvířete – hematologické důsledky
Statistické hodnocení experimentů (základy)
Esenciální hypertenze, jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži
Ateroskleróza, exp. navozená ateroskleróza u pokusného zvířete, princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku
Arytmologie, demonstrace vybraných typů poruch rytmu
EKG průkaz exp. navozené arytmie u pokusného zvířete (adrenergní stimulace, hypokalcémie, hyperkalémie)
Onemocnění krvetvorby, hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve
Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření a hyperoxický test
Sekundární hypertenze, exp. navozená renální ischemie – průkaz reninu v ledvině
Exp. navozená akutní renální insuficience u pokusného zvířete - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami
Exp. navozené selhání ledvin - peritoneální dialýza u pokusného zvířete
Poruchy acidobazické rovnováhy
Osnova
 • 17 – 21/9: Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech, základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie))
 • 24 – 27/9: Exp. navozený akutní radiační syndrom u pokusného zvířete – hematologické důsledky (1. část))
 • 1 – 5/10: Statistické hodnocení experimentů (základy)
 • 8 – 12/10: Exp. navozený akutní radiační syndrom u pokusného zvířete – hematologické důsledky (2. část)
 • 15 – 19/10: Esenciální hypertenze (seminář), jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži
 • 22 – 26/10: Ateroskleróza (seminář), exp. navozená ateroskleróza u pokusného zvířete, princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku
 • 29/10 – 2/11: Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu
 • 5 – 9/11: EKG průkaz exp. navozené arytmie u pokusného zvířete (adrenergní stimulace, hypokalcémie, hyperkalémie) + Exp. navozená renální ischemie (1. část)
 • 12 – 16/11: Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve
 • 19 – 23/11: Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření a hyperoxický test
 • 26 – 30/11: Sekundární hypertenze (seminář), exp. navozená renální ischemie – průkaz reninu v ledvině (2. část)
 • 3 – 7/12: Exp. navozená akutní renální insuficience u pokusného zvířete - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami
 • 10 - 14/12: Exp. navozené selhání ledvin - peritoneální dialýza u pokusného zvířete
 • 17 – 21/12: Poruchy acidobazické rovnováhy (seminář)
 • 2 – 4/1/08: Téma vyhrazeno + testy, opakování, zápočty
Literatura
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná. Účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v daném týdnu v jiném pravidelném termínu po předchozí domluvě s vyučujícím. Semestrální výuka je ukončena zápočtem. V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť. __________________________________________________________________________ Practicals are compulsory. The only permited reason for not attending is a student's sick leave. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical in a given week with another group in case he/she has a justifiable reason for it. Student's participation in the practicals throughout the term is certified by a credit. Students can be given written tests or individual home work by tutor's throughout the term. Students have to be wearing lab coats during the practicals.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti opakující 3. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.