BVPF0321p Patologická fyziologie I -přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (přednášející)
MUDr. Marcel Horký (přednášející)
MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD (přednášející)
MUDr. Kateřina Kaňková, PhD (přednášející)
Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (přednášející)
Doc. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Patologická fyziologie jako věda. Nemoc, zdraví, normalita.
Regulace proliferace a zániku buněk za patofyziologických situací.
Chronopatologie. Cyklické procesy na buněčné a orgánové úrovni, význam chronopatologie.
Zánět. Horečka.
Poruchy funkce imunitního systému
Zevní faktory vzniku a rozvoje nemocí. Patogenní podněty. Hojení ran.
Buňka a buněčné interakce v patogeneze tkáňového poškození.
Patofyziologie nádorového bujení.
Hypoxie organismu. Poruchy transportu kyslíku.
Poruchy vnitřního prostředí.
Stres. Šok.
Patofyziologicky významné poruchy metabolismu.
Poruchy růstu, stárnutí a smrt organismu.
Etiologie a patogeneza civilizačních nemocí.
Osnova
 • 26.9.2002. Patologická fyziologie jako věda. Nemoc, zdraví, normalita. Prof. Vácha
 • 3.10.2002. Buňka a buněčné interakce v patogeneze tkáňového poškození. As. Dr. Kaňková, PhD.
 • 10.9.2002. Regulace proliferace a zániku buněk za patofyziologických situací. As. Dr. Horký
 • 17.10.2002. Zánět. Horečka As. Dr. Izakovičová Hollá, PhD
 • 24.10.2002. Poruchy funkce imunitního systému As. Dr. Izakovičová Hollá, PhD
 • 31.10.2002. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemocí. Patogenní podněty. Hojení ran. As.Dr. Izakovičová Hollá, PhD
 • 7.11. 2002. Poruchy růstu, stárnutí a smrt organismu As. Dr. Kaňková, PhD.
 • 14.11.2002. Patofyziologie nádorového bujení As. Dr. Horký
 • 21.11.2002. Hypoxie organismu. Poruchy transportu kyslíku. As. Dr. Hájek, CSc.
 • 28.11.2002. Poruchy vnitřního prostředí. Doc. Vašků
 • 5.12.2002. Stres. Šok. Doc. Vašků
 • 12.12.2002. Chronopatologie. Cyklické procesy na buněčné a orgánové úrovni, význam chronopatologie. As. Dr. Hájek, CSc.
 • 19.12.2002. Patofyziologicky významné poruchy metabolismu I Doc. Vašků
 • 9.1.2003.Patofyziologicky významné poruchy metabolismu II Doc. Vašků
 • 16.1.2003. Etiologie a patogeneza civilizačních nemocí Doc. Vašků
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studenti opakující 2. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.