BVPF0321p Patologická fyziologie I -přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Rozvrh
Po 13:30–15:15 A18/108
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - obecné příčiny nemocí - etiologie a patogeneza
Zevní faktory vzniku nemocí - fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory
Buňka - tkáň - orgán - regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk - tkáňového poškození - regenerace/reparace - hojení ran
Obecné projevy nemocí (zánět, horečka, bolest) - specifická imunitní odpověď - poruchy funkce imunitního systému (imunodeficience, přecitlivělost, autoimunita)
Základy genetiky – monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci
Kontrola buněčného cyklu - nádorová transformace buňky – interakce nádoru a organizmu – metastazování – nádorová kachexie
Hypoxie a reakce organizmu na hypoxii na orgánové, tkáňové a molekulární úrovni - poruchy transportu kyslíku – kyslíkové radikály - oxidativní stres – mechanizmy antioxidační obrany
Homeostáza – principy regulace a poruchy fyziologických regulací – neuroendokrinní regulace – chronobiologie - stres a všeobecný adaptační syndrom - patofyziologie vnitřní sekrece I - hypothalamus, hypofýza
Patofyziologie vnitřní sekrece II – nadledviny, štítná žláza, příštítná tělíska, endokrinní pankreas
Poruchy vnitřního prostředí I – změny iontové rovnováhy (tonicity)
Poruchy vnitřního prostředí II – změny objemové a osmotické rovnováhy (osmolarity)
Poruchy vnitřního prostředí III – změny acidobazické rovnováhy
Intermediární metabolizmus (opakování) – regulace metabol. dějů – zdroje energie – hodnocení metabolického stavu
Patofyziologie reprodukčního systému – poruchy vývoje a růstu - stárnutí – smrt organizmu
Osnova
 • 17/9 Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - obecné příčiny nemocí - etiologie a patogeneza (Doc. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.)
 • 24/9 Zevní faktory vzniku nemocí – fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory (MUDr. Michal Jurajda, PhD.)
 • 1/10 Buňka - tkáň - orgán - regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk - tkáňového poškození - regenerace - reparace - hojení ran (MUDr. Michal Jurajda, PhD.)
 • 8/10 Obecné projevy nemocí (zánět, horečka, bolest) - specifická imunitní odpověď - poruchy funkce imunitního systému (imunodeficience, přecitlivělost, autoimunita) (Doc. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.)
 • 15/10 Základy genetiky – monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci (Doc. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.)
 • 22/10 Kontrola buněčného cyklu - nádorová transformace buňky – interakce nádoru a organizmu – metastazování – nádorová kachexie (MUDr. Michal Jurajda, PhD.)
 • 29/10 Hypoxie a reakce organizmu na hypoxii na orgánové, tkáňové a molekulární úrovni - poruchy transportu kyslíku – kyslíkové radikály - oxidativní stres – mechanizmy antioxidační obrany (MUDr. Michal Jurajda, PhD.)
 • 5/11 Homeostáza – principy regulace a poruchy fyziologických regulací – neuroendokrinní regulace – chronobiologie - stres a všeobecný adaptační syndrom - patofyziologie vnitřní sekrece I - hypothalamus, hypofýza (Doc. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.)
 • 12/11 Patofyziologie vnitřní sekrece II – nadledviny, štítná žláza, příštítná tělíska, endokrinní pankreas (Doc. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.)
 • 19/11 Poruchy vnitřního prostředí I – změny iontové rovnováhy (tonicity) (MUDr. Michal Jurajda, PhD.)
 • 26/11 Poruchy vnitřního prostředí II – změny objemové a osmotické rovnováhy (osmolarity) (MUDr. Michal Jurajda, PhD.)
 • 3/12 Poruchy vnitřního prostředí III – změny acidobazické rovnováhy (Doc. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.)
 • 10/12 Intermediární metabolizmus (opakování) – regulace metabol. dějů – zdroje energie – hodnocení metabolického stavu (Doc. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.)
 • 17/12 Patofyziologie reprodukčního systému – poruchy vývoje a růstu - stárnutí – smrt organizmu (MUDr. Michal Jurajda, PhD.)
Literatura
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti opakující 2. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.