BVPF0321p Patologická fyziologie I -přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:40 A21/111
Předpoklady
BKFY0222p Fyziologie II - přednáška && BVBC0221p Biochemie -předn. && BVAT011p Anatomie tráv. ústr. - p.
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavními cíli je poskytnout studentovi základní znalosti o následujících tématech:Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - obecné příčiny nemocí - etiologie a patogeneze. Zevní faktory vzniku nemocí – fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory
Buňka - tkáň - orgán - regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk - tkáňového poškození - regenerace - reparace - hojení ran. Kontrola buněčného cyklu - nádorová transformace buňky – interakce nádoru a organizmu – metastazování
Obecné projevy nemocí (zánět, horečka, bolest) - specifická imunitní odpověď - poruchy funkce imunitního systému (imunodeficience, přecitlivělost, autoimunita)
Hypoxie a reakce organizmu na hypoxii na orgánové, tkáňové a molekulární úrovni - poruchy transportu kyslíku – kyslíkové radikály - oxidativní stres – mechanizmy antioxidační obrany
Základy genetiky – monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci
Homeostáza – principy regulace a poruchy fyziologických regulací – neuroendokrinní regulace – chronobiologie
Patofyziologie vnitřní sekrece - hypothalamus, hypofýza, nadledviny, štítná žláza, příštítná tělíska, endokrinní pankreas
Poruchy vnitřního prostředí – změny objemové a osmotické rovnováhy (osmolarity vs. tonicity), změny acidobazické rovnováhy
Intermediární metabolizmus (opakování) – regulace metabol. dějů – zdroje energie – hodnocení metabolického stavu, poruchy metabolizmu – sacharidy – diabetes mellitus – diabetická angiopatie a další komplikace – ostatní sacharidy
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen s ohledem na šíři předmětu:
- charakterizovat stav zdraví a nemoci z hlediska různých koncepcí
- rozlišovat genetické determinanty nemoci, působení zevních faktorů na vznik nemocí, rozdíl mezi monogenní a multigenní/komplexní nemocí
- orientovat se v pojmech buňka, buněčný cyklus
- charakterizovat pojem homeostáza
- diskutovat vnější a vnitřní faktory nemoci
- charakterizovat základní pojmy tkáňového postižení a hojení ran
- vysvětlit rozdíl mezi lokálním a systémovým zánětem
- vysvětlit funkci chronobiologie
- diskutovat etiopatogenezi nejdůležitějších poruch iontové rovnováhy a regulace objemu a tonicity
- definovat základní pojmy acidobazické rovnováhy
- zhodnotí význam abnormalit nejdůležitějších mikronutrientů, poruch v hladinách vitamínů a stopových prvků
- definovat poruchy metabolismu sacharidů, lipidů, proteinů a aminokyselin
- charakterizovat poruchy energetické rovnováhy
Osnova
 • 1: Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - obecné příčiny nemocí - etiologie a patogeneze. Zevní faktory vzniku nemocí – fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory
 • 2: Buňka - tkáň - orgán - regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk - tkáňového poškození - regenerace - reparace - hojení ran
 • 3: Obecné projevy nemocí (zánět, horečka, bolest) - specifická imunitní odpověď - poruchy funkce imunitního systému (imunodeficience, přecitlivělost, autoimunita)
 • 4: Hypoxie a reakce organizmu na hypoxii na orgánové, tkáňové a molekulární úrovni - poruchy transportu kyslíku – kyslíkové 10: Poruchy vnitřního prostředí II – změny acidobazické rovnováhy
 • 11: Poruchy metabolizmu I – sacharidy – diabetes mellitusradikály - oxidativní stres – mechanizmy antioxidační obrany
 • 5: Kontrola buněčného cyklu - nádorová transformace buňky – interakce nádoru a organizmu – metastazování
 • 6: Základy genetiky – monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci
 • 7: Homeostáza – principy regulace a poruchy fyziologických regulací – neuroendokrinní regulace – chronobiologie - patofyziologie vnitřní sekrece I - hypothalamus, hypofýza
 • 8: Patofyziologie vnitřní sekrece II – nadledviny, štítná žláza, příštítná tělíska, endokrinní pankreas
 • 9: Poruchy vnitřního prostředí I – změny objemové a osmotické rovnováhy (osmolarity vs. tonicity)
 • 12: Poruchy metabolizmu II – lipidy
 • 13: Poruchy metabolizmu III – puriny, pirimidiny, porfyriny a hem
 • 14: Poruchy metabolizmu IV – mikronutrienty, stopové prvky, vitaminy
Literatura
Výukové metody
přenáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou ve druhém semestru studia. Zápočet je udělen za povinné absolvování minimálně 10 přednášek. V případě nesplnění student skládá písemný test sestávající z 20 otázek. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout 60% správných odpovědí.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti opakující 2. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.