VLVL9X66c Vnitřní lékařství - blok 6

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Malenka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (přednášející)
Bohdana Furiková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X66c/09: Po 22. 9. až Pá 26. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N02015
VLVL9X66c/10: Po 12. 1. až Pá 16. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02015
VLVL9X66c/11: Po 15. 12. až Pá 19. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N02015
VLVL9X66c/12: Po 1. 12. až Pá 5. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N02015
VLVL9X66c/16: Po 6. 10. až Pá 10. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02015
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na oblast pracovního lékařství, nemocí z povolání a hygieny práce. Studenti se seznámí s expozicí faktorům pracovního prostředí při výkonu povolání v různých odvětvích ekonomické činnosti (chemikálie, prach, hluk, vibrace, přetěžování, ionizující záření, fyzická, psychická zátěž), se způsoby jejich sledování a hodnocení a s následnými zdravotními riziky. Získají informace o nejčastějších a nejzávažnějších typech poškození zdraví z práce – nemocech z povolání, pracovních úrazech, ohrožení nemocí z povolání, nemocech souvisejících s prací. Seznámí se s principy vzniku a rozvoje vybraných profesionálních onemocnění (nemoci dýchacích cest, alergické, kožní, neurologické, cévní, pohybového aparátu, nádory, infekce, poruchy hlasu, onemocnění z chemických látek, intoxikace), jejich diagnostikou, léčbou, prevencí. Zorientují se v právní problematice (seznam nemocí z povolání, povinnost lékaře při podezření na nemoc z povolání, hlášení nemoci z povolání, sociálně právní důsledky uznání NZP). Cíle předmětu: Získat znalosti a dovednosti v problematice klinického pracovního lékařství včetně posudkové činnosti a legislativy, dále v posuzování zdravotní způsobilosti k práci, organizaci závodní preventivní péče, provádění preventivních prohlídek u pracovníků v riziku, cestovní medicíně, v prevenci a rehabilitaci nemocí z povolání, ochraně zdraví při práci. Seznámit se s prováděním a interpretací základních diagnostických metod v oboru pracovní lékařství - spirometrie, rhinomanometrie, audiometrie, zátěžové testy, EKG, prstová pletysmografie, chladový test, EMG, RTG srdce, plic, třífázová scintigrafie, kožní a alergologické testy.
Osnova
  • Faktory pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví pracovníků. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úraz, legislativa, povinnosti lékaře, NZP, seznam NZP, hlášení, odškodňování. Pracovně lékařská péče, role lékaře, preventivní prohlídky pracovníků, monitoring pracovního prostředí. Účinky chemických látek na organismus - přehled. Nejdůležitější profesionální hepato a hematotoxické látky. Rozdělení, přehled hlavních škodlivin,typy prof.expozice,diagnostika. Intoxikace (kyanovodík, kyanidy, oxid uhelnatý, organofosfáty, aromatické amino,nitro sloučeniny, těžké kovy -olovo), diagnostika, první pomoc, terapie, antidota. Kožní nemoci z povolání, kontaktní ekzém, iritační dermatitida. Přenosné a parazitární nemoci z povolání, cestovní medicína. Účinky ionizujícího záření, stochastické a deterministické, akutní nemoc z ozáření, léčba, péče o pacienta. Karcinogeny v pracovním prostředí, zhoubná onemocnění jako NZP. Pneumokoniózy. Definice, rozdělení, podrobněji silikóza,uhlokopská pneumokonióza, azbestóza. Profesionální alergická respirační a kožní onemocnění.Profesionální průduškové astma.Definice,noxy,diagnostika,léčba. Profesionální alergická rinitida. Exogenní alergická alveolitida. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory. Přehled nemocí způsobených vibracemi, přetěžováním končetin, hlukem, atmosferickým přetlakem a podtlakem.
Literatura
  • Brhel P., Manoušková M., Hrnčíř. E., Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, 1. vydání, Brno, NCO NZO, 2005, 338 s., ISBN 80-7013-414-3
  • BRHEL, Petr a Karel PICKA. Úvod do průmyslové toxikologie (Industrial Toxicology). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 58 s. ISBN 80-210-1738-4. info
  • Textbook of clinical and environmental medicine. Edited by Linda Rosenstock. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005. xviii, 133. ISBN 0721689744. info
  • BRHEL, Petr a Viera VALKOVÁ. Occupational Disorders. (An Overview for Foreign Students; in English). 1. vydání. Brno: Masarykova Universita, 1997. 40 s. ISBN 80-210-1559-4. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Požadována je 100% účast. Závěrečné hodnocení formou kolokvia.
Informace učitele
Výuka probíhá v knihovně kliniky pracovního lékařství.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.