VLPS071 Posudkové lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Libuše Čeledová, PhD. (přednášející)
MUDr. Rostislav Čevela, PhD (přednášející)
MUDr. Hana Trnkócy (cvičící)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (cvičící)
Bohdana Furiková (pomocník)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 10. až Pá 21. 12. St 15:30–17:10 N02029, Po 7. 1. až Pá 11. 1. St 15:30–17:10 N02029
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení
VSPF0622p && VSPA0622p && VSIP0622c && VLCP0622c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Minimum přihlášených - 5 studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je, aby si studenti osvojili základy posudkové problematiky, oblasnili si podmínky vzájemné součinnosti ošetřujících a posudkovývh lékařů a získali zásadní poznatky o činnosti posudkové služby, které by jim pomohly v orientaci při řešení sociálních důsledků zdravotních postižení pacientů. Studenti získají informace o metodice posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, důchodového pojištění, sociálních služeb, dávek osobám se zdravotním postižením a pro účely sociálně právní ochrany dětí.
Osnova
  • Úloha lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení. Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění, posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity. Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb. Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám se zdravotním postižením. Posuzování pro účely sociálněprávní ochrany dětí.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČELEDOVÁ, Libuše. Posudkové lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 127 s. ISBN 9788024618692. info
  • ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ a Alena ZVONÍKOVÁ. Posudkové lékařství : vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 143 s. ISBN 9788024732855. info
  • ZVONÍKOVÁ, Alena, Libuše ČELEDOVÁ a Rostislav ČEVELA. Základy posuzování invalidity. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 357 s. ISBN 9788024735351. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Praktický nácvik na terénním pracovišti posudkové služby.
Metody hodnocení
Požadována je 80% účast ve výuce. K jednotlivým tématům probíhá skupinová diskuse. Závěrečné hodnocení probíhá formou kolokvia, písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.