BVVP0321c Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVVP0321c/NUT1: Po 5. 10. až Pá 23. 10. každou lichou středu 14:00–17:20 A21/112, Po 2. 11. až Pá 18. 12. každou lichou středu 14:00–17:20 A21/112; a St 13. 1. 14:00–17:20 A21/112
BVVP0321c/NUT2: Po 5. 10. až Pá 18. 12. každou sudou středu 14:00–17:20 A21/112; a St 6. 1. 14:00–17:20 A21/112, St 13. 1. 14:00–17:20 A21/112
Předpoklady
BVCP0222p Potr. chemie II - p. && BVCP0222c Potr. chemie II - cv. && BKFY0222p Fyziologie II - přednáška && BVBC0221p Biochemie -předn. && BKUV011p Základy výživy - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku výživy populace a populačních skupin zdravých jedinců (s ohledem na specifika těhotných žen, dětí a adolescentů, seniorů), výživu ve sportu, alternativní způsoby stravování a výživové poradenství. Dále je zaměřen na vztah výživy a zdraví, výživy v etiologii a prevenci neinfekčních nemocí s hromadným výskytem, zahrnuje rovněž nutriční epidemiologii a problematiku ochrany spotřebitele. Například seznámit studenty se základními poznatky legislativy na úseku ochrany spotřebitele v EU a ČR a s fungováním systémů rychlé výstrahy jak celosvětovými, tak se systémy EU. Dále seznámit s fungováním státního dozoru jak preventivního, tak běžného na úseku ochrany veřejného zdraví. Měl by obsahovat témata zaměřená na aktivní přístup člověka k ochraně vlastního zdraví i svého okolí.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- podporovat výběr zdravých potravin, definovat úlohu výživy a zdraví na komunitní úrovní (škola, regionální politika, rizikové skupiny obyvatelstva,)
- využít deskriptivních a analytických studií k výzkumu vztahu mezi výživou a zdravím, vytvořit preventivní výživový programy.
Osnova
 • Cvičení: Výživová spotřeba. 24 – hod. recall. Potravinové skupiny, WHO skóre vlastního jídelníčku. Metoda výživových zvyklostí (FFQ), výživová anamnéza vlastní jídelníček. Globální spotřeba. Databáze nutričních hodnot potravin a jejich využití ve výživě.Tabulky výživových hodnot potravin ( jak nakoupeno, jedlý podíl, jak snědeno). Software pro 24 – hod. recall. Výpočet 24 hod. spotřeby v živinách a energii. Výživový stav. Hodnocení výživového stavu, antropometrické metody, vlastní měření. Hodnocení výživového stavu – biochemické metody, cholesterol, HDL, TG. Různé podoby výživových doporučení. Kojení – kazuistiky. Osteoporóza – výpočet příjmu vápníku. Obezita metody snižování nadváhy. Kognitivně behaviorální přístup. Projekt epidemiologické studie. Příprava modelového projektu. Příprava modelového projektu – správná výživa školních dětí. Příprava modelového projektu – prevence kolorektálního karcinomu.Tvorba modelového intervenčního projektu na vybrané téma, jeho hodnocení a prezentace. Záznam jídelníčků společného stravování: jesle, MŠ, ZŠ, SŠ, domov dětí, domov důchodců. Hodnocení získaných jídelníčků společného stravování. Návrh intervenčních materiálů a edukačních materiálů. Hodnocení připravených intervenčních materiálů. Aktuální otázky ve výživě – funkční potraviny, náhražky tuků a cukru,, alkohol ve výživě, doplňky výživy – možnosti a omezení, geneticky modifikované organismy, rizika alternativního způsobu stravování. Kritické čtení literatury - hodnocení vybraných titulů a článků, pořadů s tématikou výživy, populárních diet.
Literatura
  doporučená literatura
 • DUYFF, Roberta Larson. Academy of nutrition and dietetics complete food and nutrition guide. 5th edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. xii, 802. ISBN 9780544520585. info
 • Krause's food & the nutrition care process. Edited by L. Kathleen Mahan - Janice L. Raymond. 14th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xvii, 1134. ISBN 9780323340755. info
 • ASPDEN, William. Practical skills in food science, nutrition and dietetics. New York: Pearson Education Limited, 2011. xv, 515. ISBN 9781408223093. info
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368. info
  neurčeno
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Dagmar HORÁKOVÁ a Kateřina AZEEM. Základy epidemiologické metodologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 60 stran. ISBN 9788024441016. info
 • Present knowledge in nutrition. Edited by John W. Erdman - Ian MacDonald - Steven H. Zeisel. 10th ed. Ames, Iowa: International Life Sciences Institute, 2012. xxii,1305. ISBN 9780470959176. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. 55 s. ISBN 8070711353. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi : souborné vydání. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 622 s. ISBN 8070710802. info
 • Prevence v primární péči : doporučené postupy WHO. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1997. 135 s. ISBN 8070711078. info
 • OSHAUG, Arne. Plánování a management práce v komunitní výživě : manuál pro pracovníky v komunitní výživě : Targets for health for all (Orig.). Translated by Zuzana Brázdová - Dagmar Schneiderová. [1. vyd.]. [S.l.]: [s.n.], 1992. 85 s. info
Výukové metody
Jako metoda jsou použita cvičení.
Metody hodnocení
výuka je povinná, závěrečný zápočtový test - úspěšnost při 80% zvládnutí testu, zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BVVP0321c