BZNI031p Neodkladná péče v interních oborech - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jiří Nakládal (přednášející)
MUDr. Martina Nevrtalová (přednášející)
MUDr. Zuzana Štefinová (přednášející)
Mgr. Pavel Kellner (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 10. 15:00–17:30 C15/207, Po 12. 10. 15:00–17:30 C15/207, Po 19. 10. 15:00–17:30 C15/207, Po 26. 10. 15:00–17:30 C15/207, Po 2. 11. 15:00–17:30 C15/207, Po 9. 11. 15:00–17:30 C15/207, Po 16. 11. 15:00–17:30 C15/207, Po 23. 11. 15:00–17:30 C15/207, Po 30. 11. 15:00–17:30 C15/207, Po 7. 12. 15:00–17:30 C15/207
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZKP021p Klin. propedeutika - před. && BZKP021c Klin. propedeutika - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou posluchači mít základní přehled neodkladných stavů nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, s důrazem na včasné rozpoznání výskytu komplikaci a sestavení adekvátního plánu řešení.
Výstupy z učení
Student umí:
- odebrat anamnézu při akutních zhoršeních interních chorob.
- ovládá hlavní příznaky akutních komplikací interních chorob.
- provést základní fyzikální vyšetření při akutních stavech.
- má přehled o laboratorních, zobrazovacích a dalších diagnostických metodách indikovaných v akutních stavech.
- postupy základní i rozšířené resuscitace.
- popsat postupy po obnovení základní životních funkcí
Osnova
 • 1. Choroby dýchacího traktu I (akutní respirační selhání, aspirace, ARDS, PNO, krvácení z dýchacích cest).
 • 2. Choroby srdce I (Srdeční selhání, arytmie, akutní koronární syndrom).
 • 3. Choroby srdce II (Hypertenzní krize, plicní embolizace, srdeční tamponáda).
 • 4. Angiologie (tromboembolická nemoc, akutní arteriální uzávěr, erysipel).
 • 5. Hypotenze, šok (druhy šoku, diagnostika a zásady léčení šoku).
 • 6. Nemoci krve (komplikace anemie, komplikace nemocí bílé krevní řady, koagulační poruchy - DIC, hemoragie).
 • 7. Základy imunologie (nespecifická a specifická imunita, protilátková a buněčná imunita, imunodeficity).
 • 8. Gastroenterologie I (komplikace chorob jícnu a žaludku, komplikace nemocí střev).
 • 9. Gastroenterologie II (jaterní selhání, akutní pankreatitida, kompoikace nemocí žlučníku).
 • 10. Nefrologie (ledvinné selhání, záněty ledvin, ledvinná kolika).
 • 11. Onemocnění z poruch metabolismu (komplikace diabetu mellitu, hyperurikémie).
 • 12. Endokrinní onemocnění (endokrinní kómata, onemocnění nadledvin).
 • 13. Urgentní stavy ve vnitřním lékařství (komatózní stavy, kardiopulmonální resuscitace)
 • 14. Geriatrie(specifika péče o akutní stavy u starších nemocných). 15. základy komunikace, zvládání stresových situací
Literatura
  neurčeno
 • Matějovská Kubešová Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství díl III. Portál LF MU
Výukové metody
přednášky, analýza kasuistik
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.