VLFY0321p Fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 45. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Bartáková (cvičící)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
Natálie Čurdová (pomocník)
Kateřina Feiková (pomocník)
Tomáš Fordinál (pomocník)
František Garncarz (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Jan Alexander Mohr (pomocník)
Dominika Rieglová (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Martin Sihlovec (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Petr Tinka (pomocník)
Anna Vravcová (pomocník)
Branislava Vyoralová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 10. až Pá 15. 1. St 14:00–14:50 B22/116 aula, Út 13. 10. až Út 24. 11. Út 10:00–11:40 B22/116 aula, Út 8. 12. až Út 19. 1. Út 10:00–11:40 B22/116 aula; a Út 6. 10. 10:00–11:40 B22/116 aula, Út 1. 12. 10:00–11:40 N02901, St 20. 1. 14:00–14:50 N02901
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && ( VLBF011c Biofyzika - cvičení && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLAN0222s Anatomie II - s )
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenta rozumět a interpretovat různé funkce lidského těla. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student
- má dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání lékaře
- zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku
- je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů.
Osnova
 • Úvod do studia fyziologie. Funkční organizace a kompartmentalizace živých systémů. Homeostáza. Fyziologie buněčných membrán. Excitabilní tkáně. Úvod do neurověd - význam a regulační povaha nervového systému (NS). Buněčný podklad NS. Synapse a integrace informace na synaptické úrovni. Hierarchické uspořádání NS a evoluční pohled na NS. Somatosenzitivita, viscerosenzitivita, propriocepce a bolest. Čich a chuť. Sluch, rovnováha. Zrak. Motorika. Autonomní nervový systém. Limbický systém. Neokortex. Sociální mozek. Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamu. Funkce adenohypofýzy a štítné žlázy. Řízení metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Funkce nadledvin. Stres. Mužská reprodukce. Ženská reprodukce. Fyziologie těhotenství. Fyziologie laktace. Fyziologie krve. Hemokoagulace. Krevní skupiny. Plazmatické proteiny. Imunitní systém.
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: BORON, Walter a Emile L. BOULPAEP. Medical Physiology. 3rd edition. Elsevier 2016. ISBN 9781455743773
  doporučená literatura
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Studenti přechází do pokračující výuky v dalším semestru bez povinnosti ověření znalosti v tomto semestru.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/VLFY0321p