VLDV7X1c Dermatovenerologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2.3/0. 34.5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Březinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petra Fialová (přednášející)
MUDr. Alena Vičíková (přednášející)
MUDr. Hana Charvátová (přednášející)
MUDr. Alexandra Bodnárová (cvičící)
MUDr. Monika Hebnarová (cvičící)
MUDr. Lukáš Hudec (cvičící)
MUDr. Lucia Janíčková (cvičící)
MUDr. Miriam Kantová (cvičící)
MUDr. Klára Nevřalová (cvičící)
MUDr. Michaela Slušná (cvičící)
MUDr. Terézia Thomová (cvičící)
MUDr. Anna Žáková (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLDV7X1c/02: Po 27. 9. 7:30–12:30 N03903, St 29. 9. 7:30–12:30 N03903, Čt 30. 9. 7:30–12:30 N03903, Pá 1. 10. 7:30–12:30 N03903, Po 4. 10. 7:30–9:45 N03903, Út 5. 10. 7:30–9:45 N03903, St 6. 10. 7:30–9:45 N03903, Čt 7. 10. 7:30–9:10 N03903, Pá 8. 10. 7:30–9:10 N03903
VLDV7X1c/05: Po 3. 1. 7:30–12:30 N03903, Út 4. 1. 7:30–12:30 N03903, St 5. 1. 7:30–12:30 N03903, Čt 6. 1. 7:30–12:30 N03903, Pá 7. 1. 7:30–12:30 N03903, Po 10. 1. 7:30–9:45 N03903, Út 11. 1. 7:30–9:45 N03903, St 12. 1. 7:30–9:45 N03903, Čt 13. 1. 7:30–9:10 N03903, Pá 14. 1. 7:30–9:10 N03903
VLDV7X1c/07: Po 13. 9. 7:30–12:30 N03903, Út 14. 9. 7:30–12:30 N03903, St 15. 9. 7:30–12:30 N03903, Čt 16. 9. 7:30–12:30 N03903, Pá 17. 9. 7:30–12:30 N03903, Po 20. 9. 7:30–9:45 N03903, Út 21. 9. 7:30–9:45 N03903, St 22. 9. 7:30–9:45 N03903, Čt 23. 9. 7:30–9:10 N03903, Pá 24. 9. 7:30–9:10 N03903
VLDV7X1c/08: Po 6. 12. 7:30–12:30 N03903, Út 7. 12. 7:30–12:30 N03903, St 8. 12. 7:30–12:30 N03903, Čt 9. 12. 7:30–12:30 N03903, Pá 10. 12. 7:30–12:30 N03903, Po 13. 12. 7:30–9:45 N03903, Út 14. 12. 7:30–9:45 N03903, St 15. 12. 7:30–9:45 N03903, Čt 16. 12. 7:30–9:10 N03903, Pá 17. 12. 7:30–9:10 N03903
VLDV7X1c/09: Po 11. 10. 7:30–12:30 N03903, Út 12. 10. 7:30–12:30 N03903, St 13. 10. 7:30–12:30 N03903, Čt 14. 10. 7:30–12:30 N03903, Pá 15. 10. 7:30–12:30 N03903, Po 18. 10. 7:30–9:45 N03903, Út 19. 10. 7:30–9:45 N03903, St 20. 10. 7:30–9:45 N03903, Čt 21. 10. 7:30–9:10 N03903, Pá 22. 10. 7:30–9:10 N03903
VLDV7X1c/11: Po 8. 11. 7:30–12:30 N03903, Út 9. 11. 7:30–12:30 N03903, St 10. 11. 7:30–12:30 N03903, Čt 11. 11. 7:30–12:30 N03903, Pá 12. 11. 7:30–12:30 N03903, Po 15. 11. 7:30–9:45 N03903, Út 16. 11. 7:30–9:45 N03903, Čt 18. 11. 7:30–9:10 N03903, Pá 19. 11. 7:30–9:10 N03903
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Důkladná znalost anatomie, fyziologie, histologie, biochemie ve vztahu ke kůži, schopnost samostatně pracovat s pacientem, zpracování chorobopisu, chápání základů diferenciální diagnostiky a logiky tvorby léčebného algoritmu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem je seznámit studenty s praktickými aspekty vyšetřovacích postupů, diagnostiky a správné volby léčby kožních a pohlavních onemocnění. V průběhu prvního semestru je výuka směrována na pochopení a osvojení si základních principů funkce kůže, patofyziologie nejdůležitějších kožních chorob, morfologie jako základního vyšetřovacího paradigmatu, dále nejdůležitějších aspektů kožní alergologie, fototerapie a zevní léčby v dermatologii.
Výstupy z učení
Na konci výukového bloku bude student schopen:
- vyšetřit pacienta vč. použití běžných diagnostických zkoušek v dermatovenerologii
- zvolit vhodné léčebné formy v rámci zevní terapie
- provést diferenciálně diagnostickou rozvahu v rámci základních skupin kožních a pohlavních onemocnění.
Osnova
 • 1.den: Morfologie.
 • 2.den: Bariérová funkce kůže.
 • 3.den: Funkční zkoušky a alergologie.
 • 4.den: Fototerapie v dermatologii.
 • 5.den: Zevní terapie. Zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTORK, Jiří. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. xv, 502. ISBN 9788072623716. info
 • BUCHVALD, J. a BUCHVALD D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vydání. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7. info
  doporučená literatura
 • VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza. Praha: Maxdorf, 2015. 128 stran. ISBN 9788073454302. info
 • ARENBERGER, P. a I. OBSTOVÁ. Obecná dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Czechopress Agency, 2001. 246 s. ISBN 80-902632-4-0. info
 • VLAŠÍN, Zdeněk a Hana a kol. JEDLIČKOVÁ. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno: Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3. info
 • Feit, J. a kol. Hypertextový atlas dermatopatologie. http://atlases.muni.cz
Výukové metody
Kurs probíhá v týdenním bloku na dermatovenerologických klinikách. Skládá se ze společných seminářů a praktických demonstrací u lůžka pacienta. Praktická výuka uskutečňovaná ve fakultních nemocnicích je (v rozsahu cca 10 % celkového objemu výuky) doplněna o komplexní spektrum metod simulační výuky na simulátorech s různou měrou věrnosti, trenažérech a virtuálních pacientech. Simulační výuka ústí v následný debriefing (zpětnou vazbou pro studenta). V popředí rovněž stojí problémově orientovaná výuka, kdy se student učí prostřednictvím řešení předloženého problému a také týmově orientovaná výuka, kdy studenti v menších skupinách společně diskutují a vybírají řešení daného problému. Důraz je také kladen na rozvoj měkkých dovedností, vč. tzv. „21st century skills“, tedy zejména na komunikaci, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizovou komunikaci a týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Podmínky zápočtu
100% účast, prokázané znalosti v průběhu výuky kontrolované ústně vyučujícím, periodické kontroly přednostou kliniky. Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Informace učitele
Průběžné doplňování doporučené literatury, konzultace mimo běžnou výuku pověřenými učiteli.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: 100% účast, prokázání znalostí ústně nebo testem.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/VLDV7X1c