ZLLM0522c Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Siváková (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLM0522c/A: Po 13. 9. až Pá 17. 12. Po 15:20–17:00 MiÚ N02112, L. Černohorská
ZLLM0522c/B: Po 13. 9. až Pá 17. 12. Po 17:10–18:50 MiÚ N02112, O. Zahradníček
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič. && ( ZLBC0221p Biochemie I - přednáška || ZLBC0321p Biochemie I - přednáška ) && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. ) && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s )
Nezbytným předpokladem pro absolvování předmětu je znalost učiva předmětu ZLLM0421c. Tato znalost se považuje za samozřejmou a věci z prvního semestru již nebudou znovu vysvětlovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu student
* definuje význam mikrobiálních nálezů v různých lokalizacích
* definuje rozdíl mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* vyjmenuje infekce, které jsou vzácné a které se zpravidla vyskytují častěji
* definuje základy diagnostického a terapeutického přístupu u nejtypičtějších mikrobiálních onemocnění; nicméně zde může jít pouze o základ a další rozšíření je očekávání v klinických předmětech, zejména Infektologii
Výstupy z učení
Student zná běžnou flóru (existuje-li)/přechodné nálezy/běžné kontaminanty/patogeny v 
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* různých částech gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivých částech vylučovacího systému
* jednotlivých částech pohlavního systému
* jednotlivých částech centrálního a periferního nervového systému
* krevního řečiště, kostí, svalů a rozličných tkání
* kůže, očí, zevního ucha

Student zná specifické problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu
* u hospitalizovaných, zejmén imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce) Student také shrne základní poznatky v 
* problematice detekce biofilmu (včetně testování účinnosti antibiotika na biofilm)
* základních procesech klinické mikrobiologie (indikace, odběry a transport vzorků, zpracování vzorku, vydávání výsledku, interpretace výsledku)
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské orální mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr)
 • P01 Diagnostika stafylokoků
 • P02 Diagnostika streptokoků
 • P03 Dg. ostatních G+ baktérií (enterokoků, liserií, korynebakterií, bacilů)
 • P04 Diagnostika enterobaktérií, vibrií a kampylobakterů
 • P05 Diagnostika čeledi Pasteurellaceae a gramnegativních nefermentujících baktérií
 • P06 Dg. ostatních G- baktérií (neisserie, branhamelly, bordetelly, legionelly, franciselly..)
 • P07 Diagnostika striktně anaerobních baktérií
 • P08 Diagnostika mykobaktérií a nokardií
 • P09 Diagnostika spirochetálních infekcí
 • P10 Klinická mikrobiologie I (obecná charakteristika diagnostického procesu)
 • P11 Klinická mikrobiologie II (diagnostika respiračních a gastrointestinálních infekcí)
 • P12 Klinická mikrobiologie III (diagnostika urogenitálních infekcí)
 • P13 Klinická mikrobiologie IV (diagnostika infekcí ran a krevního řečiště)
 • P14 Opakování
 • Případné odchylky oznámí studentům učitel.
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- je možné nahrazení v rámci příslušného týdne, pokud to dovolí kapacita místnosti, zde nejsou nutné žádné zvláštní formality
- v souladu se SaZŘ je povolena jedna absence bez oficiální omluvenky, i zde je ale vhodná domluva s vyučujícím a nutné je doplnění znalostí a protokolu
- přípustná je jedna další absence, pokud je omluvena v ISu nebo domluvená s vyučujícím, za podobných podmínek jako předchozí
- větší počet absencí (byť omluvených) zpravidla vyžaduje nějakou formu náhrady (např. vypracování eseje)
- na konci semestru se zpravidla žádná nahrazující praktika neorganizují
- absence, které nejsou ani omluvené v ISu, ani předem domluvené s vyučujícím, nejsou tolerovány
(2) kompletní a zpravidla i učitelem potvrzený zápis ze všech praktik v protokolu (pokud učitel zápis nepodepíše pro nedostatečnost, je student povinen zápis přepracovat)
(3) zodpovězení všech kontrolních otázek v IS MU na plný počet bodů
(4) úspěšné napsání zápočtového testu; datum konání zápočtového testu bude včas oznámeno. Zápočtový test má 12 otázek typu "single best answer", vyžadováno 8/12 správných, respektive 7/12 u studentů majících vždy včas zodpovězeny odpovědníky (včas = před příslušným praktikem; kontrolováno několikrát za semestr)
Informace učitele
Kontakt na učitele a ostatní pracovníky ústavu najdete zde:
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/lekarska-fakulta/110113-mikrobiologicky-ustav
Organizační pokyny najdete ve složce "Organizační pokyny" ve Studijních materiálech ISu.
Více informací je také v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky zápočtu jsou uvedeny v Doplňkových údajích k předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.