ZLLM0522c Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLM0522c/A: Po 15:20–17:00 N02001, L. Černohorská
ZLLM0522c/B: Po 17:10–18:50 N02001, L. Černohorská
ZLLM0522c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Černohorská
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I -cv. && ZLBC0221p Biochemie I - přednáška && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Osvojit si základní mikrobiologické metody a nástroje nutné k pochopení konceptu lidského zdraví z pohledu lékařské mikrobiologie, především osvojení si základů metodiky a interpetace nálezů pro plné pochopení významu klinické mikrobiologie v zubním lékařství a medicíně.
Předmět si zapisují studenti medicíny.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr)
 • P01 Diagnostika stafylokoků
 • P02 Diagnostika streptokoků
 • P03 Dg. ostatních G+ baktérií (enterokoků, liserií, korynebakterií, bacilů)
 • P04 Diagnostika enterobaktérií a bakteriálních původců gastrointestinálních infekcí
 • P05 Diagnostika hemofilů a gramnegativních nefermentujících baktérií
 • P06 Diagnostika některých dalších G- baktérií (Neisseria, Moraxella, Bordetella, Legionella, Francisella...)
 • P07 Diagnostika striktně anaerobních baktérií
 • P08 Laboratorní diagnostika tuberkulózy, aktinomycet a nokardií
 • P09 Diagnostika spirochetálních infekcí
 • P10 Orální mikrobiologie I (přirozená mikroflóra, subgingivální a supragingivální plak)
 • P11 Orální mikrobiologie II (infekce manifestující se v dutině ústní, fokální infekce)
 • P12 Orální mikrobiologie III (biofilm)
 • P13 Klinická mikrobiologie I (odběr a transport materiálu, uchovávání vzorků)
 • P14 Klinická mikrobiologie II (běžná flóra a patogeny v jednotlivých typech vzorků)
 • Případné odchylky oznámí studentům učitel.
Literatura
 • MARSH, Philip. Oral Microbiology. Wright, 2002. ISBN 0-7236-1051-7. info
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit (forma nahrazení může být různá, dle dohody s učitelem, např. i seminární práce)
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu, případně i dalších průběžných testů; datum konáni veškerých testů bude včas oznámeno.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky zápočtu jsou uvedeny v Doplňkových údajích k předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.