aZLPG0911p Porodnictví a gynekologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karel Crha (přednášející)
MUDr. Michal Felsinger (přednášející)
MUDr. Eliška Gazárková (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Samuel Tvarožek (přednášející)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (přednášející)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 29. 9. 14:20–16:00 N03520, Pá 6. 10. 14:20–16:00 N03520, Pá 13. 10. 14:20–16:00 N03520, Pá 20. 10. 14:20–16:00 N03520, Pá 27. 10. 14:20–16:00 N03520, Pá 3. 11. 14:20–16:00 N03520, Pá 10. 11. 14:20–16:00 N03520
Předpoklady
aZLCP051c Chirurgická propedeutika -cv. && aZLIP061p Interní propedeutika - předn. && aZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && aZLLM0522p Lék.oral.mikrobiologie II -př. && aZLOT0711c ORL - cvičení && aZLDV0711c Dermatovenerologie - cvičení && aZLPZ041p Preventivní zub.lék.- před. && aZLNE0811c Neurologie - cvičení && aZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && aZLSP03X Samostatná práce ZL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obstetrics and Gynecology course involves the supervision and appropriate intervention during, normal and complicated pregnancy and delivery, as well as the recognition, prevention, management and surveillance of diseases affecting reproductive health in women. The course gives students understanding, basic knowledge and skills in epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention of common problems in obstetrics and gynecology; reproductive health matters, including family planning, infertility and maternal care, emphasizing wellness and prevention in addition to the treatment of disease. The aim of the course is to attain standards of knowledge and practical skills adequate to start postgraduate training in medicine and reach the level of competence defined in the Log Book. The course graduates should be able to keep with international standards of patient care by reaching a high level of clinical skills, bedside care skills, surgical skills, in addition to updated medical knowledge. The students learning outcomes and competencies mainly cover medical knowledge and skills to evaluate the data about the follow-up of pregnancy and birth, and the management of the gynecological diseases, to get the new information and to make decisions for similar situations, to perform the gynecological procedures. The students will achieve the appropriate attitude.
Výstupy z učení
After completing the subject of gynecology and obstetrics, the student will be able to:
• Theoretically and practically perform gynecological and obstetrical examinations
• Control all common investigative and therapeutic procedures in the field
• Get enough practical and theoretical information about basic clinical decision making
Osnova
  • OBSTETRICS Physiological changes during pregnancy Antenatal care Drugs use during pregnancy and lactation Abortion Ectopic pregnancy Gestational Trophoblastic Disease Hypertension in pregnancy Preeclampsia Diabetes in pregnancy Bleeding disorders with pregnancy Multiple pregnancies Analgesia & anesthesia in labour Breech presentation Uterine action in pregnancy (normal and abnormal ) Perineal vaginal & cervical injuries Rupture uterus Antepartum hemorrhage (Placenta previa ) Antepartum hemorrhage (Abruptio placentae ) Shock in obstetrics Normal puerperium Venous thrombosis in obstetrics Caesaria Section Induction of abortion & labour Dysmaturity and Prematurity Perinatal asphyxia Ultrasound in obstetrics Prenatal diagnosis of congenital anomalies
  • GYNAECOLOGY Functional uterine bleeding Amenorrhoea Amenorrhoea Climacteric and HRT Dysmenorrhoea, Premenstrual syndrome Infertility Assisted reproductive techniques ART Vaginitis and vulvitis Salpingitis Cervicitis Sexually Transmitted diseases AIDS Tumours & masses of vulva & vagina Cancer cervix Malignant diseases of body of uterus – carcinoma Fibromyomata treatment and modern trends Endometriosis Ovarian tumors Endoscopy Vaginal smear and colposcopy Urinary incontinence Contraception (pills ) Contraception (I.U.D ) Contraception (other methods )
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
  • OATS, Jeremy a Suzanne ABRAHAM. Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology. 8th ed. Edinburgh: Mosby, 2005. x, 365. ISBN 0723433291. info
  • 1. Procházka M., Pilka R. a kol. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED - Olomouc s.r.o., 2016, 243 s., ISBN 978-80-906280-0-7
Výukové metody
Teaching and learning are scheduled into three blocks. Each block is planned for 5 working days in the inpatients and outpatients facilities of the Ob/Gyn department. The teaching process starts at 07h00 and lasts to 13h00. The teaching schedule includes the theoretical sessions, teaching and learning with simulators and patients and students formative assessment of the clinical case.
Metody hodnocení
Theoretical Assessment

Continuous - Ten true/false and/or short-answer questions, on the day after each daily theoretical session, to be answered in 15 minutes.

Final - Twenty multiple choice and/or matching questions, to be answered in 20 minutes, on the last day of each block.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index_en.html
informace učitele
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/aZLPG0911p