SZ6623 Gifted Student's Education

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
After completing the course, the student will: • understand the principles of giftedness; • be able to identify giftedness by means of its characteristics; • choose and imply teaching methods suitable for development of gifted pupils; • apply the individualization aspect and differentiation in education during work with the gifted; • apply an individual approach in gifted pupils’ assessment; • be able to create teaching materials for the gifted.
Výstupy z učení
Learning outcomes:
After completing the course, the student will:
• understand the principles of giftedness;
• be able to identify giftedness by means of its characteristics;
• choose and imply teaching methods suitable for development of gifted pupils;
• apply the individualization aspect and differentiation in education during work with the gifted;
• apply an individual approach in gifted pupils’ assessment;
• be able to create teaching materials for the gifted.
Osnova
 • Main topics (sylabus):
 • 1.-2. Psychological principles of giftedness – basic range of reflections on giftedness. Giftedness – talent. Types of intelligences and relationship between intelligence and giftedness. Giftedness models as a resource for views of gifted pupils’ education.
 • 3.-4. Giftedness diagnosis – nomination, identification, and diagnosis of a gifted pupil. Features of giftedness; current typology of gifted pupils. Characteristics of gifted pupils, myths about giftedness. A difference between a gifted and clever pupil.
 • 5. Legal standards for education of the gifted – a legal framework for education of the gifted. Care about the gifted in the Framework Education Programme. Education adjustments for gifted pupils.
 • 6. The gifted as individuals with special educational needs – implementation of individualization aspect and differentiation into education of the gifted. A role of a teacher in integration/inclusion of gifted pupils into a classroom. A creation of a classroom. A creation of an individual study plan. Double exceptionality.
 • 7. Development of gifted pupils – latent giftedness issue. Academic unachievement as a threat to restriction of the gifted pupils’ development. Strategies suitable for development of giftedness.
 • 8.-9. Special methods of giftedness development – acceleration and enrichment – their advantages and disadvantages, recommendations for their use, suggestions of specific enrichment materials.
 • 10. Motivation of gifted pupils – motivation as a part of giftedness models, gifted pupils’ motivation issue. Strategies of motivation of the gifted. How to assess a gifted pupil.
 • 11. Basic ways of work with gifted pupils – a model of logical structure of educational process for a gifted pupil. Teaching the gifted and solution of their educational needs. Materials creation for teaching gifted pupils.
 • 12. Cooperation of the teacher with gifted pupil’s family – family environment of gifted pupils. Specifics of teacher’s communication with gifted pupils and their parents. Gifted pupils’ social and emotional adaptation.
Literatura
  povinná literatura
 • Freeman, J. (1998). Educating the very able: Current international research. London: Stationery Office.
 • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Experiments in the Development of Gifted Students in Science. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015. s. 129-136. Problemy dydaktyki fizyki, 3. ISBN 978-83-7977-153-0. info
 • TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education. In 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice. Odense. 2015. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 107-124. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
  doporučená literatura
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry-Based Science Education. In The 8th International Conference on Education. 2012. URL info
Výukové metody
Teaching will be based on work with literature, analysis of case studies of gifted pupils, demonstrations of methods suitable for talent development.
Metody hodnocení
Giving feedback in lectures
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.