NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Nikoleta Manduchová (přednášející)
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Al Ajeilat Kousalová (cvičící)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_A101/01: Út 17:00–18:50 učebna 56, B. Al Ajeilat Kousalová
NJ_A101/02: St 17:00–18:50 učebna 7, N. Manduchová
NJ_A101/03: St 8:00–9:50 Virtuální místnost, P. Pytlík
NJ_A101/04: každou lichou středu 15:00–16:50 učebna 36 a každou sudou středu 15:00–16:50 učebna 62, R. Wagner
NJ_A101/05: Čt 18:00–19:50 učebna 57, R. Wagner
NJ_A101/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pytlík
Předpoklady
(! NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 )&&(! NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 )&&(! NJ_B201 Jazyková cvičení B2 )&&(! NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 )&&(! NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 )&&(! NJ_C101 Jazyková cvičení C1 )&&(! NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ )&&(! NJ_C201 Jazyková cvičení C2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 191/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben.
Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Nach Abschluss des Kurses sollten die Absolventen folgende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben:
• Grundlagen der deutschen Aussprache
• Wortschatz und Grammatik der gelernten Lektionen
• Elementare Sprachfertigkeiten innerhalb der Niveaustufe A1.
Absolvent má osvojeny • základy správné německé výslovnosti • slovní zásobu probraných lekcí • gramatiku probraných lekcí Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na elementární úrovni nižší než A1.
Osnova
 • Behandlung der ersten vier Lektionen des Lehrwerkes DaF Kompakt neu A1 (Klett)
 • Themen:
 • 1. Ich und die anderen
 • 2. Menschen und Dinge>
 • 3. Studentenleben
 • 4. Wirtschaft trifft Kultur
 • Probrání prvních čtyř lekcí učebnice DaF Kompakt neu A1 (Klett).
 • Témata:
 • 1. Ich und die anderen
 • 2. Menschen und Dinge
 • 3. Studentenleben
 • 4. Wirtschaft trifft Kultur
 • Pozn: Kurz je nabízen všem studentům MU. Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
  povinná literatura
 • BRAUN, Birgit, Margit DOUBEK, Nadja FÜGERT, Ondřej KOTAS, Martina LANGERMANN, Martina NIED CURCIO, Ilse SANDER, Nicole SCHÄFER, Kathrin SCHWEIGER, Ulrike TREBESIUS-BENSCH, Rosanna VITALE a Maik WALTER. DaF kompakt neu A1 : Kurs- und Übungsbuch. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 168 stran. ISBN 9783126763134. 2016. info
  doporučená literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. 2013. info
Výukové metody
Interaktionen in der Lernergruppe, Leseaktivitäten, Aufgaben zum Hörverstehen, schriftliche Hausaufgaben, häusliches Selbststudium;
konverzace a skupinová práce, čtení, poslech s porozuměním, písemné domácí úkoly, samostudium doma
Metody hodnocení
schriftlicher Test
písemný test na konci semestru
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Tento kurz je určen pro naprosté začátečníky. Pokud jste se již němčinu učil/a, doporučujeme Vám udělat si před zápisem předmětu rozřazovací test, který Vám ukáže, na jaké úrovni Vaše němčina aktuálně je a zda je pro Vás daný předmět vhodný, případně zda se můžete zapsat do pokročilejšího kurzu. Važme si svého času! Test: https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_A101