NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veličková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Elena Wágnerová (pomocník)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_A103/01: Po 16:00–17:50 učebna 4, A. Brychová
NJ_A103/02: Po 11:00–12:50 Virtuální místnost, J. Veličková
NJ_A103/03: Po 9:00–10:50 učebna 4, A. Brychová
Předpoklady
(! NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 )&&(! NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 )&&(! NJ_B201 Jazyková cvičení B2 )&&(! NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 )&&(! NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 )&&(! NJ_C101 Jazyková cvičení C1 )&&(! NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ )&&(! NJ_C201 Jazyková cvičení C2 )
Sprachkenntnisse auf dem Niveau A1- (GERR)

Znalosti jazyka na úrovni A1- (dle SERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben.

Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Der Absolvent hat erworben: • Grundlagen der korrekten deutschen Aussprache, • Wortschatz und Grammatik der gelernten Lektionen. Der Absolvent hat Sprachfertigkeiten auf der elementaren Ebene unter A2 entwickelt.

Absolvent má osvojeny • základy správné německé výslovnosti, • slovní zásobu probraných lekcí, • gramatiku probraných lekcí. Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na elementární úrovni nižší než A2.
Osnova
 • Behandlung der ersten fünf Lektionen des Lehrwerkes DaF Kompakt neu A2 (Klett)
 • Themen:
 • 1. Ein Grund zum Feiern
 • 2. Neue Arbeit-neue Stadt
 • 3. Neu in Köln
 • 4. Geldgeschichten
 • 5. Ohne Gesundheit läuft nichts!
 • Probrání prvních pěti lekcí učebnice DaF Kompakt neu A2 (Klett).
 • Témata:
 • 1. Ein Grund zum Feiern
 • 2. Neue Arbeit-neue Stadt
 • 3. Neu in Köln
 • 4. Geldgeschichten
 • 5. Ohne Gesundheit läuft nichts!
 • Pozn: Kurz je nabízen všem studentům MU.
 • Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
  povinná literatura
 • Braun, B./Doubek, M: Daf kompakt neu A2. Kurs- und Übungsbuch mit MP3. Stu-CD. Stuttgart: Klett
  doporučená literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. 2013. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
schriftlicher Test
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Tento kurz je určen pro mírně pokročilé (dosažená úroveň A1). Pokud jste se již němčinu nějakou dobu učil/a, doporučujeme Vám udělat si před zápisem předmětu rozřazovací test, který Vám ukáže, na jaké úrovni Vaše němčina aktuálně je a zda je pro Vás daný předmět vhodný, případně zda se můžete zapsat do pokročilejšího či nižšího kurzu. Važme si svého času! Test: https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_A103