NJ_A105 Němčina pro začátečníky 5

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Jakub Knopp (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (pomocník)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_A105/01: St 17:00–18:50 Virtuální místnost, J. Knopp
NJ_A105/02: Čt 17:00–18:50 Virtuální místnost, J. Knopp
NJ_A105/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Knopp
Předpoklady
(! NJ_B201 Jazyková cvičení B2 )&&(! NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 )&&(! NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 )&&(! NJ_C101 Jazyková cvičení C1 )&&(! NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ )&&(! NJ_C201 Jazyková cvičení C2 )
Sprachkenntnisse minimal auf dem Niveau A1 (GERR)

Znalosti jazyka minimálně na úrovni A1 (dle SERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben.

Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Der Absolvent hat erworben:
• Grundlagen der korrekten deutschen Aussprache
• Wortschatz und Grammatik der gelernten Lektionen
Der Absolvent hat Sprachfertigkeiten auf der Ebene A2 entwickelt.

Absolvent má osvojeny
• základy správné německé výslovnosti
• slovní zásobu probraných lekcí
• gramatiku probraných lekcí
Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na úrovni A2.
Osnova
 • Behandlung der Lektionen 16 - 18 des Lehrwerkes DaF Kompakt neu A2 (Klett)
 • Themen:
 • 16. Ausbildung oder Studium?
 • 17. Erste Erfahrungen in der Arbeitswelt
 • 18. Endlich Semesterferien!
 • Probrání lekcí 16 - 18 učebnice DaF Kompakt neu A2 (Klett).
 • Témata:
 • 16. Ausbildung oder Studium?
 • 17. Erste Erfahrungen in der Arbeitswelt
 • 18. Endlich Semesterferien!
 • Pozn:
 • Kurz je nabízen všem studentům MU.
 • Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
  povinná literatura
 • Braun, B./Doubek, M: Daf kompakt neu A2. Kurs- und Übungsbuch mit MP3. Stu-CD. Stuttgart: Klett
  doporučená literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013, 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
schriftlicher Test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_A105