RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 19. 9. 9:20–11:00 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 10. 10. 9:20–11:00 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 24. 10. 9:20–11:00 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 7. 11. 9:20–11:00 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 21. 11. 9:20–11:00 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 5. 12. 9:20–11:00 respirium (4. nadzemní podlaží)
Předpoklady
Dobrá znalost ruštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: uvedení do problematiky ruského folkloru, staroruské literatury a kultury; osvojení historie ruské literatury ve vztahu k historickým a politickým poměrům země; přiblížení vztahu folkloru a literatury; porozumění vztahu literatury a jiných druhů umění; porozumění vztahu stylů, směrů a žánrů v jejich historickém vývoji;
Osnova
 • Osnova folkloru a staroruské literatury 1. Teorie folklóru, hlavní představitelé ruské folkloristiky 2. Žánry lyrických písní, balady 3. Byliny; historie, postavy; historické písně 4. Pohádky; žánry, charakteristika, sběratelé 5. Ruská lidová svatba 6. Periodizace ruské literatury od středověku do počátku 19. stol. 7. Folklorní tradice ruského básnictví. Slovo o pluku Igorově 8. Překlady bible, životy svatých, vojenské povídky, kroniky, cestopisy, životopisná literatura 9. Povídky 17. stol. Začátky ruského divadla a dramatu. Ruské baroko 10. Ruský klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy. 11. Ruské divadlo a poezie (D. I. Fonvizin, G. R. Děržavin). 12. Ruský sentimentalismus a osvícenství (N. I. Novikov, N. M. Karamzin, A. N. Radiščev).
Literatura
  povinná literatura
 • KUSKOV, V. V. Istorija drevnerusskoj literatury. Moskva: Vysshaja shkola, 2003. Dostupné na internetu ke stažení.
  doporučená literatura
 • SELIVANOVA S. Russkij folklor. Osnovnyje zhanry i personazhi. viz http://detectivebooks.ru/book/3418838/?page=1
 • KŠICOVÁ, Danuše. Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995. 414 s. učebnice. ISBN 80-85834-04-9. info
 • Čítanka z ruského folklóru. Edited by Jana Jelínková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 163 s. ISBN 8021002344. info
 • Staroruská čítanka : komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Edited by Eva Fojtíková - Světla Mathauserová - Oľga Kovačičová. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 607 stran. ISBN 8004217095. info
 • Povídky ze staré Rusi. Edited by Světla Mathauserová. Praha: Odeon, 1984. info
  neurčeno
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 1995. 473 s. ISBN 80-7106-128-X. info
 • KOPANIČÁK, Juraj. Istorija drevnej russkoj literatury. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 288 stran. ISBN 8022306487. info
Výukové metody
přednáška, četba ze seznamu doporučených knih, prezentace, samostudium
Metody hodnocení
Písemný test v ruštině - hodnocena je obsahová a jazyková správnost. Písemná práce na vybrané téma (9000 znaků, seznam literatury, ruské resumé). Okruhy - viz studijní materiály v IS.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Předpokládá se vlastní četba doporučené literatury a nastudování textů ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.