RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Rozvrh
Pá 30. 9. 11:00–12:20 učebna 16, Pá 14. 10. 11:00–12:20 učebna 16, Pá 4. 11. 11:00–12:20 učebna 5, Pá 18. 11. 11:00–12:20 učebna 56, Pá 2. 12. 11:00–12:20 učebna 56, Pá 16. 12. 11:00–12:20 učebna 56
Předpoklady
NOW ( RJ2MP_KCx1 Kontrola povinné četby 1 )
Dobrá znalost ruštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: uvedení do problematiky ruského folkloru, staroruské literatury a kultury; osvojení si historie ruské literatury ve vztahu k historickým a politickým poměrům země; přiblížení vztahu folkloru a literatury; porozumění vztahu literatury a jiných druhů umění; porozumění vztahu stylů, směrů a žánrů v jejich historickém vývoji.
Osnova
  • Osnova folkloru a staroruské literatury 1. Teorie folklóru, hlavní představitelé ruské folkloristiky 2. Žánry lyrických písní, balady 3. Byliny; historie, postavy; historické písně 4. Pohádky; žánry, charakteristika, sběratelé 5. Ruská lidová svatba 6. Periodizace ruské literatury od středověku do počátku 19. stol. 7. Folklorní tradice ruského básnictví. Slovo o pluku Igorově 8. Překlady bible, životy svatých, vojenské povídky, kroniky, cestopisy, životopisná literatura 9. Povídky 17. stol. Začátky ruského divadla a dramatu. Ruské baroko 10. Ruský klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy. 11. Ruské divadlo a poezie (D. I. Fonvizin, G. R. Děržavin). 12. Ruský sentimentalismus a osvícenství (N. I. Novikov, N. M. Karamzin, A. N. Radiščev).
Literatura
  • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
  • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  • KOPANIČÁK, Juraj. Istorija drevnej russkoj literatury. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 288 stran. ISBN 8022306487. info
  • Čítanka z ruského folklóru. Edited by Jana Jelínková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 163 s. ISBN 8021002344. info
  • Staroruská čítanka : komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Edited by Eva Fojtíková - Světla Mathauserová - Oľga Kovačičová. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 607 stran. ISBN 8004217095. info
  • Povídky ze staré Rusi. Edited by Světla Mathauserová. Praha: Odeon, 1984. info
Výukové metody
přednáška, četba min. 7 titulů ze seznamu doporučených knih, prezentace, samostudium,
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině, její součástí je četba min.7 titulů podle seznamu knih a písemná práce na vybrané téma (9000 znaků, seznam literatury, ruské resumé)
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Otázky z folkloru а staroruské literatury
1 История, методология и главные представители русской фольклористики.
2 Главные фольклорные жанры, их специфика.
3 Сказка, её жанры, собиратели сказок. Своеобразие литературной сказки, её авторы.
4 Русские былины и исторические песни, баллада в фольклоре и литературе.
5 Специфика русской народной песни (календарные и обрядовые песни). Песня в жизни ребенка и взрослого человека в прошлом и настоящем.
6 Русская традиционная свадьба.
7 Народная и литературная драма. Русский народный театр, история русского официального театра.
8 Периодизация древней литературы до конца 17 в.– стили, направления, генологический аспект.
9 Периодизация древней литературы до конца 18 в. –- стили, направления, генологический аспект.
10 Характеристика древней русской литературы, главные произведения.
11 Характеристика литературы 18 века – главные представители.
12 Развитие русского стихосложения.
13 Теория трех стилей в 18 веке и в начале 19­го века.
14 Проблематика Слова о полку Игореве. Повесть временных лет – значение знания историин для детей и взрослых. Я. А. Коменский в древней Руси.
15 Русские пословицы и поговорки. Русские паломничества и путешествия. Předpokládá se vlastní četba doporučené literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.