RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 10. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 12. 10. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 26. 10. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 23. 11. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 7. 12. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 21. 12. 9:20–11:00 učebna 6
Předpoklady
NOW ( RJ2MP_KCx1 Kontrola povinné četby 1 )
Dobrá znalost ruštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: uvedení do problematiky ruského folkloru, staroruské literatury a kultury; osvojení si historie ruské literatury ve vztahu k historickým a politickým poměrům země; přiblížení vztahu folkloru a literatury; porozumění vztahu literatury a jiných druhů umění; porozumění vztahu stylů, směrů a žánrů v jejich historickém vývoji.
Osnova
  • Osnova folkloru a staroruské literatury 1. Teorie folklóru, hlavní představitelé ruské folkloristiky 2. Žánry lyrických písní, balady 3. Byliny; historie, postavy; historické písně 4. Pohádky; žánry, charakteristika, sběratelé 5. Ruská lidová svatba 6. Periodizace ruské literatury od středověku do počátku 19. stol. 7. Folklorní tradice ruského básnictví. Slovo o pluku Igorově 8. Překlady bible, životy svatých, vojenské povídky, kroniky, cestopisy, životopisná literatura 9. Povídky 17. stol. Začátky ruského divadla a dramatu. Ruské baroko 10. Ruský klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy. 11. Ruské divadlo a poezie (D. I. Fonvizin, G. R. Děržavin). 12. Ruský sentimentalismus a osvícenství (N. I. Novikov, N. M. Karamzin, A. N. Radiščev).
Literatura
  • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
  • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  • KOPANIČÁK, Juraj. Istorija drevnej russkoj literatury. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 288 stran. ISBN 8022306487. info
  • Čítanka z ruského folklóru. Edited by Jana Jelínková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 163 s. ISBN 8021002344. info
  • Staroruská čítanka : komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Edited by Eva Fojtíková - Světla Mathauserová - Oľga Kovačičová. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 607 stran. ISBN 8004217095. info
  • Povídky ze staré Rusi. Edited by Světla Mathauserová. Praha: Odeon, 1984. info
Výukové metody
přednáška, četba min. 7 titulů ze seznamu doporučených knih, prezentace, samostudium,
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině, její součástí je četba min.7 titulů podle seznamu knih a písemná práce na vybrané téma (9000 znaků, seznam literatury, ruské resumé)
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Otázky z folkloru а staroruské literatury 1. Русский фольклор, теория, главные представители русской фольклористики 2. Основные жанры русского фольклора. Календарно-обрядовая поэзия. Песни. Детский фольклор. 3. Русский фольклор: сказки. 4. Своеобразие древнерусской литературы и основные периоды её развития 5. Жанровая система древнерусской литературы: агиография/житие 6. Жанровая система древнерусской литературы: Повесть временных лет 7. Жанровая система древнерусской литературы: Слово о полку Игореве 8. Жанровая система древнерусской литературы: Задонщина 9. Жанровая система древнерусской литературы: Хождение за три моря Афанасия Никитина 10. Жанровая система древнерусской литературы: Домострой 11. Жанровая система древнерусской литературы: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским 12. Особенности русской литературы 17-ого века. Бытовая, сатирическая повесть. 13. Возникновение театра на Руси. 14. Русский класицизм. Михаил Ломоносов. 15. Русский сентиментализм. Н. Карамзин. Předpokládá se vlastní četba doporučené literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.