RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Pelcová
Rozvrh
Čt 17:05–17:50 učebna 35
Předpoklady
Dobrá znalost ruštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: uvedení do problematiky ruského folkloru, staroruské literatury a kultury; osvojení si historie ruské literatury ve vztahu k historickým a politickým poměrům země; přiblížení vztahu folkloru a literatury; porozumění vztahu literatury a jiných druhů umění; porozumění vztahu stylů, směrů a žánrů v jejich historickém vývoji;
Osnova
  • Osnova folkloru a staroruské literatury 1. Teorie folklóru, hlavní představitelé ruské folkloristiky 2. Žánry lyrických písní, balady 3. Byliny; historie, postavy; historické písně 4. Pohádky; žánry, charakteristika, sběratelé 5. Ruská lidová svatba 6. Periodizace ruské literatury od středověku do počátku 19. stol. 7. Folklorní tradice ruského básnictví. Slovo o pluku Igorově 8. Překlady bible, životy svatých, vojenské povídky, kroniky, cestopisy, životopisná literatura 9. Povídky 17. stol. Začátky ruského divadla a dramatu. Ruské baroko 10. Ruský klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy. 11. Ruské divadlo a poezie (D. I. Fonvizin, G. R. Děržavin). 12. Ruský sentimentalismus a osvícenství (N. I. Novikov, N. M. Karamzin, A. N. Radiščev).
Literatura
  • JELÍNKOVÁ, J. – DOSTÁLOVÁ, Z. Čítanka z ruské literatury XI. – XVIII. století. Praha : SPN, 1984. 290 s. 17-324-84-
  • JELÍNKOVÁ, J. Čítanka z ruského folklóru. Brno : MU, 1991. 163 s. ISNB 80-210-0234-4.
  • FOJTÍKOVÁ, E. – MATHAUSEROVÁ, S. – KOVAČIČOVÁ, O. Staroruská čítanka. Praha : SPN, 1989, s. 15-421. ISBN 80-04-21709-5.
  • ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska. Praha : NLN, 1995, s. 9-205. ISBN 80-7106-128-X.
  • KOPANIČÁK, J. Istorija drevněj russkoj literatury. Bratislava : UK, 1993. 288 s. ISNB 80-223-0648-7.
  • POSPÍŠIL, I. Panoráma ruské literatury. Boskovice : Albert, 1995, s. 5-20, 81-115, 289-300. ISBN 80-85834-04-9.
  • MATHAUSEROVÁ, S. Povídky ze Staré Rusi. Praha : Odeon, 1984. 330 s. 13/32 01-058-84.
  • JELÍNKOVÁ, J. Staroruská literatura. In Panoráma ruské literatury. Red. Ivo Pospíšil. Boskovice : Albert, 1995, s. 9-20, 81-115, 289-300. ISBN 80-85834-04-9.
Metody hodnocení
Přednáška.Ústní zkouška v ruštině, písemná práce (9000 znaků, soupis použité literatury, ruské resumé), četba alespoň tří knih dětské literatury.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Otázky z folkloru а staroruské literatury
1 История, методология и главные представители русской фольклористики.
2 Главные фольклорные жанры, их специфика.
3 Сказка, её жанры, собиратели сказок. Своеобразие литературной сказки, её авторы.
4 Русские былины и исторические песни, баллада в фольклоре и литературе.
5 Специфика русской народной песни (календарные и обрядовые песни). Песня в жизни ребенка и взрослого человека в прошлом и настоящем.
6 Русская традиционная свадьба.
7 Народная и литературная драма. Русский народный театр, история русского официального театра.
8 Периодизация древней литературы до конца 17 в.– стили, направления, генологический аспект.
9 Периодизация древней литературы до конца 18 в. –- стили, направления, генологический аспект.
10 Характеристика древней русской литературы, главные произведения.
11 Характеристика литературы 18 века – главные представители.
12 Развитие русской верзологии.
13 Теория трех стилей в 18 веке и в начале 19­го века.
14 Проблематика Слова о полку Игореве. Повесть временных лет – значение знания историин для детей и взрослых. Я. А. Коменский в древней Руси.
15 Русские пословицы и поговорки. Русские паломничества и путешествия. Předpokládá se vlastní četba doporučené literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.