RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1

Pedagogická fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Předpoklady
NOW ( RJ2MP_KCx1 Kontrola povinné četby 1 )
Dobrá znalost ruštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: uvedení do problematiky ruského folkloru, staroruské literatury a kultury; osvojení si historie ruské literatury ve vztahu k historickým a politickým poměrům země; přiblížení vztahu folkloru a literatury; porozumění vztahu literatury a jiných druhů umění; porozumění vztahu stylů, směrů a žánrů v jejich historickém vývoji;
Osnova
  • Osnova folkloru a staroruské literatury 1. Teorie folklóru, hlavní představitelé ruské folkloristiky 2. Žánry lyrických písní, balady 3. Byliny; historie, postavy; historické písně 4. Pohádky; žánry, charakteristika, sběratelé 5. Ruská lidová svatba 6. Periodizace ruské literatury od středověku do počátku 19. stol. 7. Folklorní tradice ruského básnictví. Slovo o pluku Igorově 8. Překlady bible, životy svatých, vojenské povídky, kroniky, cestopisy, životopisná literatura 9. Povídky 17. stol. Začátky ruského divadla a dramatu. Ruské baroko 10. Ruský klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy. 11. Ruské divadlo a poezie (D. I. Fonvizin, G. R. Děržavin). 12. Ruský sentimentalismus a osvícenství (N. I. Novikov, N. M. Karamzin, A. N. Radiščev).
Literatura
  • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
  • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  • KOPANIČÁK, Juraj. Istorija drevnej russkoj literatury. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 288 stran. ISBN 8022306487. info
  • Čítanka z ruského folklóru. Edited by Jana Jelínková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 163 s. ISBN 8021002344. info
  • Staroruská čítanka : komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Edited by Eva Fojtíková - Světla Mathauserová - Oľga Kovačičová. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 607 stran. ISBN 8004217095. info
  • Povídky ze staré Rusi. Edited by Světla Mathauserová. Praha: Odeon, 1984. info
Výukové metody
přednáška, četba min. 7 titulů ze seznamu doporučených knih, prezentace, samostudium,
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině, její součástí je četba min.7 titulů podle seznamu knih a písemná práce na vybrané téma (9000 znaků, seznam literatury, ruské resumé)
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Otázky z folkloru а staroruské literatury
1 История, методология и главные представители русской фольклористики.
2 Главные фольклорные жанры, их специфика.
3 Сказка, её жанры, собиратели сказок. Своеобразие литературной сказки, её авторы.
4 Русские былины и исторические песни, баллада в фольклоре и литературе.
5 Специфика русской народной песни (календарные и обрядовые песни). Песня в жизни ребенка и взрослого человека в прошлом и настоящем.
6 Русская традиционная свадьба.
7 Народная и литературная драма. Русский народный театр, история русского официального театра.
8 Периодизация древней литературы до конца 17 в.– стили, направления, генологический аспект.
9 Периодизация древней литературы до конца 18 в. –- стили, направления, генологический аспект.
10 Характеристика древней русской литературы, главные произведения.
11 Характеристика литературы 18 века – главные представители.
12 Развитие русской верзологии.
13 Теория трех стилей в 18 веке и в начале 19­го века.
14 Проблематика Слова о полку Игореве. Повесть временных лет – значение знания историин для детей и взрослых. Я. А. Коменский в древней Руси.
15 Русские пословицы и поговорки. Русские паломничества и путешествия. Předpokládá se vlastní četba doporučené literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.