FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1046/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 10:00–11:50 učebna 63, L. Canal
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz vede ke zdokonalení schopnosti argumentace v písemném a ústním projevu. Východiskem předmětu jsou soubory dokumentů, na nichž se studenti mají naučit syntetickému zpracování informací. Tím získají jak nové schopnosti myšlenkové, tak výrazové, obohacují si slovník a osvojují si obecnější pohled na problémy, o kterých jsou schopni diskutovat.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen delšího ústního projevu, vytvářet vlastní písemné dokumenty a aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Osnova
 • Trouver des idées.
 • Décrire.
 • Construire un plan argumentatif.
 • Relier les idées.
 • Convaincre.
 • Introduire et conclure.
Literatura
 • HEU, Élodie. Édito: méthode de français. Paris: Didier, 2006. ISBN 978-2-278-05829-7.
 • BÉRARD, Évelyne. Grammaire du français: comprendre, réfléchir, communiquer. [Réimpr.]. Paris: Didier, 2006. ISBN 9782278061150.
 • Charles, R., & Williame, C. (2009). La communication orale. Paris: Nathan.
 • Peyroutet, C., & Desaintghislain, C. (2014). L'expression écrite. Paris: Nathan.
 • Abbadie, C., Chovelon, B., & Morsel, M.-H. (2003). Expression française orale et écrite. Grenoble: PUG.
Výukové metody
Seminář, ústní a písemná interakce.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Písemná práce na dané téma. Schopnost ústního vyjadřování na daná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.