FJ1046 Ústní a písemný projev 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1046/01: St 10:00–11:50 učebna 67, L. Canal
FJ1046/02: St 16:00–17:50 učebna 67, L. Canal
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení 2 || FJB_JC1 Jazyková cvičení 1 && FJB_JC2 Jazyková cvičení 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz vede ke zdokonalení schopnosti argumentace v písemném a ústním projevu. Východiskem předmětu jsou soubory dokumentů, na nichž se studenti mají naučit syntetickému zpracování informací. Tím získají jak nové schopnosti myšlenkové, tak výrazové, obohacují si slovník a osvojují si obecnější pohled na problémy, o kterých jsou schopni diskutovat.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen porozumět složitějšímu textu, analyzovat ho, dále argumentovat na dané téma a písemně se vyjadřovat dle zadané formy textu a jejích pravidel.
Osnova
 • Trouver des idées.
 • Décrire.
 • Construire un plan argumentatif.
 • Relier les idées.
 • Convaincre.
 • Introduire et conclure.
Literatura
  doporučená literatura
 • Abbadie, C., Chovelon, B., & Morsel, M.-H. (2003). Expression française orale et écrite. Grenoble: PUG.
 • Charles, R., & Williame, C. (2009). La communication orale. Paris: Nathan.
 • Peyroutet, C., & Desaintghislain, C. (2014). L'expression écrite. Paris: Nathan.
Výukové metody
Seminář, ústní a písemná interakce.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Písemná práce na dané téma. Schopnost ústního vyjadřování na daná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.