NJ_A104 Němčina pro začátečníky 4

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (cvičící)
Ing. Mgr. Jakub Knopp (cvičící)
Bc. Anna Kolářová, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Veličková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_A104/N03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Hradílková, J. Knopp
NJ_A104/T01: Čt 21. 9. až Pá 22. 12. Čt 8:00–9:40 KOM 115, A. Kolářová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
NJ_A104/01: St 17:00–18:50 Virtuální místnost, H. Hradílková, J. Knopp
NJ_A104/02: Čt 15:00–16:50 Virtuální místnost, H. Hradílková, J. Knopp
Předpoklady
(! NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 )&&(! NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 )&&(! NJ_B201 Jazyková cvičení B2 )&&(! NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 )&&(! NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 )&&(! NJ_C101 Jazyková cvičení C1 )&&(! NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ )&&(! NJ_C201 Jazyková cvičení C2 )
Deutschkenntnisse auf Niveau A1.
Znalosti němčiny na úrovni A1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 130 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 68/130, pouze zareg.: 0/130, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/130
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben.
Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Der Absolvent hat:
• die Grundlagen der korrekten deutschen Aussprache erworben
• den Wortschatz und die Grammatik der gelernten Lektionen erworben
• Sprachfertigkeiten auf der Niveaustufe A2 entwickelt.

Absolvent má osvojeny
• základy správné německé výslovnosti
• slovní zásobu probraných lekcí
• gramatiku probraných lekcí
Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na úrovni A2.
Osnova
 • Behandlung der Lektionen 13-15 des Lehrwerkes DaF Kompakt neu A2 (Klett)
 • Themen:
 • 13. Ohne Gesundheit läuft nichts!
 • 14. Griasdi in München
 • 15. Eine Reise nach Wien
 • Probrání lekcí 13 - 15 učebnice DaF Kompakt neu A2 (Klett).
 • Témata:
 • 13. Ohne Gesundheit läuft nichts!
 • 14. Griasdi in München
 • 15. Eine Reise nach Wien
 • Pozn: Kurz je nabízen všem studentům MU. Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
  povinná literatura
 • Braun, B./Doubek, M: Daf kompakt neu A2. Kurs- und Übungsbuch mit MP3. Stu-CD. Stuttgart: Klett
  doporučená literatura
 • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Em Übungsgrammatik : Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber Verlag. 248 stran. ISBN 3190016577. 2002. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
schriftlicher online Test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_A104