NJ_B201 Jazyková cvičení B2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veličková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_B201/Kombi01: Pá 29. 9. 18:00–19:50 učebna 59, Pá 13. 10. 18:00–19:50 učebna 59, Pá 27. 10. 17:00–18:50 učebna 59, Pá 10. 11. 17:00–18:50 učebna 59, Pá 1. 12. 17:00–18:50 učebna 59, Pá 15. 12. 17:00–18:50 učebna 59, P. Pytlík, J. Veličková
NJ_B201/Prez01: Út 8:00–9:50 učebna 67, P. Pytlík, J. Veličková
NJ_B201/Prez02: St 10:00–11:50 učebna 33, P. Pytlík, J. Veličková
Předpoklady
( NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 )&&( NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 )
Deutschkenntnisse auf B1+ Niveau laut GER, nachgewiesen durch die bestandene Prüfung am Ende des 2. Semesters; Bereitschaft und Fähigkeit sich aktiv in den Unterricht einzubringen.

Česky: Znalost němčiny na úrovni B1+ podle SERRJ, prokázaná složením zkoušky na konci 2. semestru. Aktivní účast ve výuce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Entwicklung der praktischen sprachlichen Fertigkeiten: Sprechen (+ Wortschatz, Schreiben, Leseverstehen, Hörverstehen. Die Studierenden sollen befähigt werden, ihre sprachlichen Fertigkeiten auszubauen und sie situations- und adressatenadäquat anzuwenden.

Česky: Kurz je zaměřený na rozvoj praktických jazykových dovedností: mluvení (+ slovní zásoba, psaní, porozumění textu, poslech). V průběhu kurzu by studenti měli zlepšit své jazykové dovednosti a být schopni je správně použít.
Výstupy z učení
Die Studierenden sollten am Ende des Semesters fähig sein, - sich zu den besprochenen Themen sachkundig und strukturiert äußern können,und zwar sprachlich sowie schriftlich; - die sprachlichen Mittel dafür sinngemäß anwenden zu können; - Recherchetechniken zu den besprochenen Themen zu beherrschen, - die dadurch gewonnenen Informationen sinnvoll und interessant zu präsentieren; - Argumente zu finden, zu formulieren und zu verteidigen; - Sachverhalte innerhalb eines Themas zu bewerten und zu vergleichen.

Česky: Studenti by měli být na konci semestru schopni - se strukturovaně a adekvátním způsobem vyjádřit k tématům, která jsou předmětem diskuse v semináři, a to jak písemně, tak ústně - smysluplně používat slovní zásobu z probraných tematických okruhů - pracovat s informacemi - prezentovat získané informace smysluplně a zajímavým způsobem - najít, zformulovat a obhájit argument
Osnova
  • Das Lehrwerk (Perlmann-Balme & Schwalb: Sicher! aktuell B2 - Kursbuch) wird durch zusätzliche Materialien ergänzt, die im IS/Učební materiály zur Verfügung gestellt werden. Lektion 1-6
  • Česky: Učebnice (Perlmann-Balme & Schwalb: Sicher! aktuell B2 - Kursbuch) doplněná dalšími materiály, které budou poskytnuty v Učebních materiálech v IS. Lekce 1-6
Literatura
  • PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Sicher! Aktuell : Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. München: Hueber. xii, 174. ISBN 9783193012074. 2019. info
Výukové metody
Übung, Recherche, Präsentationen, geleitete Diskussionen, Rollenspiele.

Česky: Procvičování, práce s informacemi, prezentace, diskuse, práce ve skupinách.
Metody hodnocení
Schriftlicher Test am Ende des Semesters (Bestehensgrenze: 60 %), Anwesenheitspflicht (man darf höchstens drei Mal fehlen), obligatorische Hausübungen, Aktivität im Unterricht.

Česky: Písemný test na konci semestru (úspěšnost min. 60 %), pravidelná docházka (max. 3 absence), vypracování domácích úkolů, aktivita ve výuce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. .
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_B201