SP3892 Speciálněpedagogická praxe diagnostická

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
4 týdny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SP3882 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.
Výstupy z učení
• orientovat se v základních diagnostických postupech užívaných ve speciálněpedagogické praxi;
• reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu;
• komparovat teoretické poznatky s praxí.
Osnova
 • • asistentské práce na pracovišti;
 • • sledování diagnostických metod práce speciálního pedagoga;
 • • seznámení se s dokumentací pracoviště;
 • • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 141 s. ISBN 9788021054974. info
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. Brno: Paido, 1998, 74 stran. ISBN 8085931567. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004, 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
Studentka/student je povinen být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou řádně popsány a budou součástí deníku speciálněpedagogické praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023.