CJA011 Theory of literature II

Faculty of Arts
Autumn 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Alena Přibáňová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Prerequisites (in Czech)
CJA007 Literature Theory I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course description. mgr.Balaštík: The seminar will focus especially on the reading of important studies in literary theory (R. Jakobson, J. Mukařovský, R. Welek, Terence Hawkes, Milan Jankovič, Northrop Frye, Paul Ricoeur, Fr. Miko) and the interpretation of key terminology of the field. The aim is to make the student acquainted with basic ways of theoretical thinking about literature and art generally. The second part of the seminar will focus on the interpretation of concrete poetic texts.
doc. Trávníček: Each seminar will be devoted to the discussion of one notion, e.g. story, theme, verse, ballad, horror, novel, lyrics, value, etc. The starting point of the discussions will be provided by individual students' research papers which should include the definition and trace the genesis of the notion in question as well as comment on its working in concrete Czech literary texts (these text will be agreed upon in advance and will be identical for all students). The second part of the course will focus on textual analysis and various types of interpretation (e.g. via verse analysis, narrator-characters relationship, semantics of literary subject, literary time and space)..
mgr. Přibáňová: The aim of the seminar is to equip the student with instruments for analysis and interpretation of a literary text and acquaint them with the basic problems and terms of literary theory. The student should learn about various ways of approaching a text (formalism, structuralism, hermeneutics, reception aesthetics, semiotic analysis, deconstruction) and master basic terminology as well as elementary principles of working with a text. The seminar focuses on the work with prosaic texts, although not exclusively.
mgr. Urválková: The seminar will focus on the work with literary texts (poetic, prosaic and dramatic), which will be analysed and interpreted with the use of the student's knowledge of basic terminology of poetics. The seminar will partly consist of reading chosen articles and papers in literary theory, with the help of which an attempt will be made to explain various methods of approaching a literary text.
Syllabus
 • mgr. Balaštík: (1-2) René Welek/Austin Waren: Teorie literatury; (3-4) Terence Hawkes: Strukturalismus a sémiotika; (5-6) Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky; (7-8) Jan Mukařovský: Studie z estetiky; (9) Roman Jakobson: Poetická funkce; (10) Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu; (11) Northrop Frye: Velký kód; (12) Paul Ricoeur: Život, Pravda, symbol; (13) František Miko: Od epiky k lyrike.
 • doc. Trávníeek: Work with notions. Each seminar will be devoted to the discussion of one notion, e.g. story, theme, verse, ballad, horror, novel, lyrics, value, etc. The starting point of the discussions will be provided by individual students' research papers which should include the definition and trace the genesis of the notion in question as well as comment on its working in concrete Czech literary texts (these text will be agreed upon in advance and will be identical for all students). The second part of the course will focus on textual analysis and various types of interpretation (e.g. via verse semantics, narrator-characters relationship, semantics of literary subject, literary time and space).
 • mgr. Přibáňová: 1. The questions of the function of literature and the functioning of a literary work. 2. Problems of literary genres and types. 3. The level of expression - poetics. 4. The structure of a literary text, the level of content and the level of form. 5. The communicative aspect of a literary work - author, narrator, characters, the addressee, the projected reader. 6. Time and space in literary work.
 • mgr. Urválková: 1. Analysis and interpretation of a literary text - 1.1. Poetic literary text 1.2. Narrative literary text 1.3. Scenic literary text. 2. Hermeneutic models. 3. Discussion of individual methods of working with a literary text. (positivism, formalism, structuralism, deconstruction) - work with metatext. 4. Literary history and its tasks (reconstruction of the norm of the period, reception, comparative approach).
Literature
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Assessment methods (in Czech)
mgr. Balaštík: Podmínkou získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.
mgr. Přibáňová: Požadavky k zápočtu: vypracování referátu, obhájený závěrečný esej, účast 70%.
doc. Trávníček: Podmínkou získání zápočtu je dohodnutý počet účastí, referát a interpretační esej.
mgr. Urválková: Typ výuky (požadavky) Přednesení připraveného výkladu literárního textu, popř. metatextu, zápočtový test, aktivní účast v semináři, sedmdesátiprocetní docházka.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: Za absolvování semináře (zápočet) získává student 3 kredity, za zkoušku, která je závazná, další 1 kredit.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2000/CJA011