CJA011 Theory of Literature II

Faculty of Arts
Autumn 1999
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Prerequisites (in Czech)
CJA007 Literary Theory
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Seminář dr. Trávníčka:
  • Práce s pojmy. Každý seminář bude patřit jednomu pojmu (např. fabuli, tématu, verši, baladě, horroru, románu, lyrice, hodnotě atd.). Referující student si pojem zpracuje z různých slovníků a příruček teorie literatury (ve valné většině dostupných ve studovně), představí jeho rozsah, genezi a vyhodnotí jednotlivá pojetí. Poslední část vystoupení bude věnována praktické práci s daným pojmem na dvou dílech české literatury, stanovených společně pro všechny. Druhá část semináře patří práci s textem, jednotlivým přístupům a způsobům interpretace (např. prostřednictvím rozboru verše, vztahu mezi vypravěčem a postavami, sémantiky subjektu, času a prostoru).
  • Seminář Mgr. Balaštíka:
  • Seminář bude zaměřen především na četbu důležitých literárněteoretických studií (G. Bachelard, R. Barhes, U. Eco, H. G. Gadamer, R. Jakobson, J. Lotman, F. Miko, J. Mukařovský atd.) a interpretaci klíčových literárněteoretických pojmů. Jeho cílem bude seznámení s různými způsoby teoretického uvažování o literatuře respektive o umění vůbec, zejména prostřednictvím takových textů, které reflektují jeho specifičnost.
Literature
  • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
  • ZEMAN, Milan. Průvodce po světové literární teorii. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
  • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
Assessment methods (in Czech)
dr. Trávníček - Podmínky k zápočtu: dohodnutý počet účastí, referát a interpretační esej.
Mgr. Balaštík - Podmínkou získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: Za absolvování semináře získává student 3 kredity, za zkoušku další 1 kredit.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn1999/CJA011