ISKED04 Didaktické aspekty vzdělávacích technologií

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Kalmárová (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( C )
Zájem o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje tématu Vzdělávacích technologií. Téma silně osciluje mezi teoreticky seriózní analýzou pedagogických teorií a jistou požadovanou řemeslnou zručností v oblasti tvorby jednotlivých digitálních vzdělávacích objektů; mezi pedagogikou a andragogikou; mezi teorií a praxí; požadavkem na obecnost a praktickou užitečností; mezi standardizovaností a svobodou.

Tuto polaritu kurz zachovává – zatímco přednášky jsou více teoretické a věnují se obecnějším informatickým konceptům, byť vztažených ke vzdělávání, tak cvičení se věnují tvorbě jednotlivých vzdělávacích objektů, jakkoli se neuchylují k instruktivnímu pojetí. Pokud jde o pedagogické pojetí, tak celý kurz stojí na myšlence kurátorsky orientovaného konektivismu s důrazem na tvorbu osobního vzdělávacího prostředí. Co přesně pod tímto vymezením chápeme, ponecháváme to na vašem zážitku a prožitku z celého kurzu.

V rámci kurzu se snažíme respektovat jistou svobodu – volbu vlastního osobního odborného zaměření každého jedince, o jeho zájem o danou problematiku. Kurz se tak snaží být spíše odrazovým můstkem nebo rozcestníkem proto, kým se člověk chce stát. Rádi bychom, aby vyvolával proces učení – tedy svobodného procesu učiněním se. Nikoli však podle představy autorů, ale podle vlastního svobodného rozhodnutí.

Přednášky jsou koncipované jako vstup do širších teoretických východisek informatiky tak, aby jejich absolventi měli představu nejen o existenci jednotlivých nástrojů či technologií, ale také o tom, jakým způsobem fungují, jaké jsou jejich základní principy, možnosti a limity. Porozumění těmto informacím je nezbytnou součástí kompetenční výbavy každého, kdo chce oblast vzdělávacích technologií dále rozvíjet a systematicky prohlubovat, nikoli pouze využívat již hotové předpřipravené nástroje. Součástí (téměř) každé přednášky bude krátké praktické procvičení daného tématu.

Zatímco přednášky spíše sledují otázku, proč věci fungují, tak jak fungují, smyslem cvičení je získat určitou zkušenost nebo zručnost v praktických oblastech vzdělávacích technologií. Jsou zaměřené především na práci s různými digitálními objekty, které jsou reflektovány v kontextu edTechu. To znamená, že nejde jen o osvojení si dovednosti manipulace s nástrojem, ale také o získání jisté didaktické dovednosti.

Jednotlivé výstupy ze cvičení jsou pak součástí osobního portfolia studenta také předmětem společné závěrečné reflexe, ale také je může studující dále využít pro osobní sebeprezentaci nebo mapování studijního pokroku.

Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • číst odbornou literaturu z oblasti edTechu
 • vytvářet učební modulu
 • tvořit vzdělávací objekty
 • budovat vlastní web / portfolio
 • odborné diskuse v oblasti vzdělávacích technologií
  Bude znát základní koncepty:
 • umělé inteligence
 • počítačové zpracování počítačového jazyka
 • počítačového zpracování emocí
 • informačních systémů ve vzdělávání
 • automatů a gramatik
 • Osnova
  • Přednášky:
  • HW, IoT, mini počítače
  • 3D tisk, modelování,…
  • Multimédia
  • Koncepty rozšířené reality
  • Virtualizace a distribuované výpočty, cloud
  • Automaty a gramatiky, Turingův stroj
  • Značkovací jazyky, metadata
  • Programování a algorimizace
  • Informační systémy
  • Sémantické technologie
  • Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
  • Dialogové systémy a počítačové zpracování emocí
  • Virtuální realita
  • Trendy, výzvy, možnosti


  • Cvičení:
  • PLE a nástroje na jeho tvorbu
  • E-portfolia a osobní web
  • Grafika
  • Fotka
  • Sazba
  • Prezentace
  • Tvorba videa a zvuku, základy střihu
  • Webináře
  • LMS I.
  • LMS II.
  • Nástroje na testování
  • Kolaborativní a kooperativní nástroje, peer assessement
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
  • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0. info
  • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6803-2. info
   doporučená literatura
  • ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. 86 s. ISBN 978-80-88123-04-0.
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3. info
  • ČERNÝ, Michal, David KUDRNA, Monika MARTONOVÁ, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Tereza POJEZNÁ, Hana TULINSKÁ, Šárka VANČUROVÁ a Tomáš ZIMA. Kolekce dostupných LMS prostředí. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 18 s. ISBN 978-80-88123-16-3. URL info
   neurčeno
  • BRANDEJS, Michal. Výpočetní systémy. 2008. URL info
  • ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ a Antonín KUČERA. Formální jazyky a automaty I. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 159 s. Elportal. ISSN 1802-128X. URL info
  • MCTEAR, Michael. Spoken dialogue technology : toward the conversational user interface. Edited by T. V. Raman. New York: Springer, 2004. xii, 432. ISBN 1852336722. info
  • RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 8073020491. info
  • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2002. xxiv, 1064. ISBN 0072283637. info
  • HAJIČOVÁ, Eva, Jarmila PANEVOVÁ a Petr SGALL. Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Praha: Karolinum, 2002. 156 s. ISBN 8024604701. info
  • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms [2nd ed.]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2001. xxi, 1180. ISBN 0-262-03293-7. info
  • BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál. 2. opr. vyd. Praha: Kafka Design, 2000. 1 sv. info
  • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
  • CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury. gramatické pravidlo. Praha: Academia, 1966. 209 s. URL info
  Výukové metody
  Přednáška, seminář, cvičení na počítači, samostudium, kurátorská činnost.
  Metody hodnocení
  Pro presenční studenty:
 • Plní všechny úkol, tedy jak na přednášku (kratší), cvičení (delší)
 • Max. 2 absence cvičení a 2 absence přednáškách. Pokud student danému tématu rozumí natolik, že se nepotřebuje dané přednášky nebo cvičení účastnit, může místo ní vypracovat článek na Medium, který poslouží ostatním studentům kurzu jako vzdělávací materiál.
  Pro kombinované studenty:
 • Plní všechny úkol, tedy jak na přednášku (kratší), cvičení (delší)
 • Pokud nenavštěvuje přednášky a cvičení, tak místo nich zpracuje 4 výpisky z četby (odbornou reflexi z literatury) na Medium a plní povinné průběžné autoevaluační testy.
 • Cvičení je koncipováno jako presenční, student proto musí počítat se samostatností a energií vloženou do samostudia.

  Ukončení Kolokvium o portfoliu, které obsahuje nejméně sesbírané úkoly, reflexe, směřování studenta, diskuse o kurátorské službě a o vědomostech dle obsahu kurzu. Součástí ukončení je test z průběžných autoevaluačních testových otázek.
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  https://kisk.phil.muni.cz/edtech/vzdelavaci-technologie
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je určen pro studenty CŽV.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.