RLBcB023 Starověká náboženství Předního východu

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLB23 Star. náboženství Př. východu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přibližuje náboženské systémy starověkého Egypta, Mezopotámie, Syropalestiny a Anatolie. Podává jejich obecnou charakteristiku, přičemž jednotlivá náboženství zároveň zasazuje do konkrétních geografických a historických souvislostí. Poskytuje přehled jejich mytologického pozadí, struktury panteonu a nejdůležitějších kultovních zvyklostí včetně charakteristiky kněžské vrstvy a kultovního kalendáře.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost o náboženstvích starověkého Egypta, Mezopotámie, Syropalestiny a Anatolie;
 • aplikovat základní terminologii užívanou při studiu starověkých náboženství Předního východu;
 • interpretovat hlavní literární a archeologické prameny související s tématem;
 • srovnat hlavní mytologické okruhy starověkého Předního východu;
 • charakterizovat typologickou kategorii starověkých náboženství, včetně jejich specifických rysů na Předním východě.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu. Obecná charakteristika starověkých náboženství Předního východu
  • Egypt I: Kosmogonické mýty a jejich společenské uplatnění
  • Egypt II: Usirovský cyklus a pojetí smrti
  • Seminární rozprava I: Achnatonův Hymnus na Slunce a Žalm 104
  • Mezopotámie I: Přehled mezopotamských panteonů
  • Mezopotámie II: Kultovní život.
  • Seminární rozprava II: Epos o Gilgamešovi
  • Syropalestina I: Přehled kanaánských panteonů.
  • Syropalestina II: Kultovní život.
  • Seminární rozprava III: Baalovský cyklus.
  • Anatolie I: Přehled anatolských panteonů
  • Závěrečný test.
  Literatura
   povinná literatura
  • HELLER, Jan. Starověká náboženství : náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 3. vyd. Neratovice: Verbum, 2010. 413 s. ISBN 9788090392021. info
   doporučená literatura
  • HRŮŠA, Ivan. Bohové, chrámy, obřady a lidé : náboženství staré Mezopotámie. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2015. 286 stran. ISBN 9788074295386. URL info
  • Religions of the ancient world : a guide. Edited by Sarah Iles Johnston. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. xvii, 697. ISBN 0674015177. info
   neurčeno
  • BAINES, John, Leonard H. LESKO a David P. SILVERMAN. Náboženství ve starověkém Egyptě : bohové, mýty a náboženská praxe. Edited by Byron E. Shafer. 1. vyd. Neratovice: Verbum, 2009. 237 s. ISBN 9788090392014. info
  • STEHLÍK, Ondřej. Ugaritské náboženské texty : kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 389 s. ISBN 8070215879. info
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba elektronicky ověřovaná třemi průběžnými minitesty; panelová diskuse na základě domácí četby; závěrečný písemný test; kolokviální písemný komentář k vybranému pramennému textu.
  Metody hodnocení
  Podmínky ukončení kolokviem:
 • závěrečný písemný test ověřující základní orientaci v náboženstvích starověkého Předního východu;
 • kolokviální písemný komentář k vybranému pramennému textu, včetně jeho obhajoby.

  Celkové hodnocení zahrnuje: závěrečný test (100 bodů = 50%, limit 60 bodů); kolokviální komentář (100 bodů = 50%, limit 60 bodů); účast na hodinách, účast v panelové diskusi, tři semestrální minitesty k domácí četbě (bonusové body přičítané k závěrečnému testu).
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/RLBcB023