LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samotné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit na textu vybraného díla problematiku zkoumání, interpretace a překládání středověké latinské literatury. Kurz se zaměřuje na korespondenci a polemické spisy Jana Husa, které patří k profilovému výzkumnému tématu medievistické specializace Ústavu klasických studií.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni porozumět problematice počátků české reformace, Husovu způsobu myšlení i jeho literárnímu výrazu, základům středověké latinské epistolografie.
Osnova
 • 1. M. Jan Hus, jeho život, dílo, význam; Hus jako literární tvůrce
 • 2. Vznik textů
 • 3. Jejich dostupnost a zpřístupnění (rukopisy, edice)
 • 4. Husovy listy a polemické spisy v kontextu jeho literární tvorby
 • 5. Husův epistolografický styl
 • 6. Husova polemická výzbroj
 • 7.Četba vybraných listů a výbor z polemických spisů
Literatura
  povinná literatura
 • Korespondence a dokumenty (Variant.) : M. Jana Husi Korespondence a dokumenty. info
 • Slovníky klasické a středověké latiny podle pokynů vedoucí semináře
  doporučená literatura
 • HUS, Jan. Magistri Iohannis Hus Polemica. Edited by Jaroslav Eršil. Turnhout: Brepols, 2010. xxxii, 647. ISBN 9782503532547. info
 • KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 137 s. ISBN 9788024616438. info
 • KEJŘ, Jiří. Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. Ústí nad Labem: Albis International, 1999. 59 s. ISBN 80-86067. info
 • KYBAL, Vlastimil. M. Jan Hus : život a učení. D. II. Část 1, Učení. V Praze: nákladem Jana Laichtera, 1923. 466 s. info
  neurčeno
 • A companion to Jan Hus. Edited by František Šmahel - Ota Pavlíček. Leiden: Brill, 2015. x, 447. ISBN 9789004280557. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti jednooborového plánu (completus) volí ukončení kolokviem.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2019.