HV_803a Dějiny hudby: baroko A

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Slouka, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 N41, kromě Út 5. 11.
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_03b Přehled dějin hudby II. && VH_03a Dějiny hudby I. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Ukončení formou zkoušky je určeno jednooborovým studentům.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit různé stylové tendence a hudební formy období baroka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) porozumět a vysvětlit hudbu období baroka 2) definovat jednotlivé hudební směry v rámci barokní hudby 3) analyzovat barokní insntrumentální hudbu 4) analyzovat barokní vokálně instrumentální hudbu 5) interpretovat texty z vybraných barokních traktátů
Osnova
 • Přednáška zahrnuje vybrané sondy do dějin hudby uvedeného období, a to v širších kulturně historických a společenskovědních souvislostech. Zabývat se bude jak stěžejními hudebními formami vokálně instrumentální i ryze instrumentální hudby, tak významnými hudebními centry té doby. Součástí přednáškového cyklu budou i přednášky hostujících pedagogů. Okruhy: Itálie. Francie. Německo. Rakousko - císařský styl.
Literatura
 • BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Ročník XX, č. 3-4. Antológia - renesancia a barok. Bratislava, 1994. info
 • BOHADLO, Stanislav. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. III : Materiály k dějinám hudby, sociologie a estetiky. III, Období baroka (Variant.). Vyd. 1. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988. 153 s. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba, 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Vyd. 1. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1991. 242 s. ISBN 8021002816. info
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery : tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 482 s. ISBN 8071853488. info
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. Praha, 1966. info
 • MARCELLO, Benedetto. Divadlo podle módy.Přel. Alena Hartmanová. Praha: Editio Supraphon, 1970. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Vivaldiho Argippo. Pohled na rekonstrukci opery. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2008, roč. 40, č. 4, s. 28-31. ISSN 0862-8505. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hudebně rétorické figury v gratulační serenatě Der glorreiche Nahmen Adami (Slavné jméno Adamovo) F. V. Míči. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Prešov: Súzvuk, 2006. s. 111-126, 15 s. ISBN 80-89188-14-1. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Barokní zázrak v Českém Krumlově. Opus musicum, Brno, 2000, roč. 32, č. 6, s. 40-44. ISSN 00862-8505. info
 • ANTONICEK, Theophil a Elisabeth Theresia HILSCHER. Vivaldi. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1997. 168 s. ISBN 3201016772. info
 • Musikgeschichte Österreichs. Edited by Rudolf Flotzinger. 2., überarb. und stark erw. Wien: Böhlau-Verlag, 1995. 376 s. ISBN 3205984900. info
 • PEČMAN, Rudolf. Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 245 s. ISBN 80-210-0453-3. info
 • KALISTA, Zdeněk. České baroko : studie, texty, poznámky. V Praze: Evropský literární klub, 1941. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Typ zkoušky: písemný test (včetně určení hudebních ukázek)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HV_803a