ISKM31 Vzdělávací technologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. cvičení probíhá 1 x za dva týdny jako dvouhodinový blok. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Kalmárová (přednášející)
Garance
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 D41 a každé liché úterý 14:00–15:40 B2.33
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Zájem o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům základní vhled do problematiky vzdělávacích technologií. Předmět pracuje s kombinací teoreticky orientovaných přednášek a praktických cvičení. To, co se tedy student teoreticky naučí, může hned konfrontovat s praxí. Obsahově se kurz opírá o EDUCAUSE Horizon Report 2020. Studenti tak získají kontakt se skutečně aktuálními a důležitými trendy a budou připraveni na jejich širokou aplikaci do praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • vytvářet učební moduly
 • tvořit vzdělávací objekty
 • tvořit online kurzy
 • tvořit chatboty nebo pracovat v Twine2
 • odborné diskuse v oblasti vzdělávacích technologií
 • realizovat webinář
  Bude znát základní koncepty:
 • umělé inteligence a její využití ve vzdělávání
 • OER a universal design
 • počítačového zpracování emocí
 • informačních systémů ve vzdělávání
 • learning analytics
 • Osnova
  • Přednášky:
  • Umělá inteligence a vzdělávání I
  • Umělá inteligence a vzdělávání II, dialogové systémy
  • Počítačové zpracování emocí a sémantické technologie
  • Značkovací jazyky, webové technologie, metadata, SCORM
  • Informační systémy ve vzdělávání – LMS, adaptabilní učení
  • Next generation learning environment (NGDLE), interoperabilita a propojitelnost
  • Multimedia a XR
  • Síťové technologie a jejich využití ve vzdělávání (Cloud, virtualizace, databázové systémy a jejich využití ve vzdělávání)
  • Webináře
  • OER a universal design
  • 3D tisk a maker spaces, vzdělávací prostředí
  • Learning analytics, metody výzkumu v edTechu
  • Otázka soukromí a ochrany dat, etika a edTech
  • TOP 200 nástrojů (Trendy, výzvy, možnosti)

  • Cvičení:
  • Tvorba chatbota
  • Twine2 a práce s digitalizovaným kulturním dědictvím
  • LMS Moodle
  • Zkoušení a online testování
  • Práce s daty z learning analytics
  • Video pro vzdělávací účely
  • Nástroje na projektovou výuku a spolupráci

  • Rozšiřující online nepovinná cvičení (budou se měnit a upřesňovat dle zájmu studentů):
  • Webináře
  • LMS II - Google Classroom
  • Tvorba vzdělávacího podcastu
  • Využití vzdělávacích her
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0. info
  • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6803-2. info
  • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
   doporučená literatura
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • ČERNÝ, Michal, David KUDRNA, Monika MARTONOVÁ, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Tereza POJEZNÁ, Hana TULINSKÁ, Šárka VANČUROVÁ a Tomáš ZIMA. Kolekce dostupných LMS prostředí. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 18 s. ISBN 978-80-88123-16-3. URL info
   neurčeno
  • BRANDEJS, Michal. Výpočetní systémy. 2008. URL info
  • MCTEAR, Michael. Spoken dialogue technology : toward the conversational user interface. Edited by T. V. Raman. New York: Springer, 2004. xii, 432. ISBN 1852336722. info
  • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2002. xxiv, 1064. ISBN 0072283637. info
  • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms [2nd ed.]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2001. xxi, 1180. ISBN 0-262-03293-7. info
  • BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál [2 opr. vyd.] [prezenčně]. 2 opr. vyd. Praha: Kafka Design, 2000. 1 sv. (růz. info
  • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
  • CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury., Logický základ teorie jazyka., O pojmu gramatické pravidlo. Praha: Academia, 1966. 209 s. info
  Výukové metody
  Přednášky, cvičení, domácí úkoly.
  Metody hodnocení
  Výuka probíhá v MS Teams.

  Pro presenční studenty:
 • Plní všechny úkol, tedy jak na přednášku (kratší), cvičení (delší)
 • Max. 2 absence cvičení a 2 absence přednáškách. Pokud student danému tématu rozumí natolik, že se nepotřebuje dané přednášky nebo cvičení účastnit, může místo ní vypracovat článek na Medium, který poslouží ostatním studentům kurzu jako vzdělávací materiál.
  Pro kombinované studenty: Účastní se všech aktivit, avšak může využít asynchronní formy (sledování záznamů).

  Ukončení Rozprava o portfoliu, reflexe cvičení, propojení cvičení a přednášek, jedna otázka z přednášky dle výběru studenta.
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  https://kisk.phil.muni.cz/edtech/vzdelavaci-technologie
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ISKM31