C6250 Metody chemického výzkumu - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/5. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Hrušková (cvičící)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Procházková (cvičící)
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C6250/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Farková, Z. Moravec
C6250/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Hrdlička, Z. Moravec
C6250/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Moravec, K. Novotný
Předpoklady
C5190 Instr. analyt. chemie - prakt. || C7640 Analytická chemie-praktikum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat instrumentální metody a bude umět vyhodnocovat výsledky měření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat pokročilé instrumentální metody; bude umět vyhodnocovat výsledky měření; bude ovládat potřebný software; bude umět prezentovat výsledky.
Osnova
  • 1. Orientační zkoušky, kvalitativní elementární analýza, klasifikační a skupinové reakce, stanovení fyzikálních konstant organických látek. 2. Semimikrostanovení uhlíku a vodíku. 3. Volumetrické stanovení dusíku dle Dumase a Dubského. 4. Mikrostanovení síry dle Schönigera. 5. Stanovení dusíku Kjehldalovou metodou. 6. Stanovení dusíku Kjehldalovou metodou s využitím automatického titrátoru a přístroje EcaFlow. 7. Stanovení barviv metodou TLC. 8. Coulometrické stanovení mědi ve víně pomocí automatického laboratorního analyzátoru EcaFlow. 9. HPLC - Analýza směsi methylxantinů. 10. ITP - Stanovení kyseliny glutamové. 11. ITP stanovení aminopolykarboxylových kyselin. 12. Plynová rozdělovací chromatografie - Určení složení rozpouštědel. 13. Stanovení mědi ve víně metodou AAS. 14. UV spektrofotometrie - Stanovení bílkoviny ve vejci. 15. Stanovení obsahu iontů kademnatého, zinečnatého a olovnatého voltametricky s využitím automatického laboratorního analyzátoru EcaFlow 150GLP a programu EcaStat.
Literatura
    povinná literatura
  • FARKOVÁ, Marta, Blanka VRBKOVÁ a Helena ZAVADILOVÁ. Metody chemického výzkumu – praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 170 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5783-8. info
    neurčeno
  • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin a. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. info
  • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin b. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. info
Výukové metody
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení
Metody hodnocení
Typ zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.