G4121 Kvartérní geologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
3/1. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Čt 12:00–14:50 G1,01004
Předpoklady
Bi8610 Paleoantropologie || B8610 Paleonatropologie || B3170 Antropologie pravěku || Bi3170 Antropologie pravěku || G1020 Všeobecná geologie I || G1021 Všeobecná geologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 62 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/62, pouze zareg.: 0/62, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/62
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Charakteristika kvartéru a jeho důležitost pro současnost. Stručná kvartérní charakteristika Moravy. Historie objevů klimatických změn. Stratigrafické škály: morény, spraše a fosilní půdy, zoo- a fytopaleontologie, izotzopová stratigraie, paleomagnetismus, grónský ledovec. Dnes pouižívané stratigrafické škály pleistocénu a holocénu. Detailní škála posledního glaciálu. Genetické typy terestrických sedimentů a jejich rozeznávání. Hlavní rody a druhy zvířat a rostlin v pleistocénu. Pedologie.
Osnova
  • Charakteristika kvartéru a jeho důležitost pro současnost. Stručná kvartérní charakteristika Moravy. Historie objevů klimatických změn. Stratigrafické škály: morény, spraše a fosilní půdy, zoo- a fytopaleontologie, izotzopová stratigraie, paleomagnetismus, grónský ledovec. Dnes pouižívané stratigrafické škály pleistocénu a holocénu. Detailní škála posledního glaciálu. Genetické typy terestrických sedimentů a jejich rozeznávání. Hlavní rody a druhy zvířat a rostlin v pleistocénu. Pedologie.
Literatura
  • MUSIL, R. Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 93-168. ISBN 80-210-1714-7. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v jarním semestru 2005/2006.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.