G4121 Kvartérní geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Mgr. Andrea Měšťanová (pomocník)
Mgr. Aleš Plichta (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 Gp,02006, St 10:00–10:50 Gp,02006
Předpoklady
! G4121k Kvartérní geologie && ! NOW ( G4121k Kvartérní geologie ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Souborný přehled aktuálních znalostí týkajících se komplexního studia kvartéru. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět otázkám vývoje klimatu a projevům klimatických změn v období hranice pliocén/pleistocén a v průběhu pleistocénu až holocénu; orientovat se v oblasti stratigrafie a biostratigrafie pleistocénu a holocénu; rozeznat nejčastější typy kvartérních sedimentů; porozumět významu studia fauny a flóry jako důležitých klimatických indikátorů.
Výstupy z učení
Student bude schopen orientace v otázkách týkajících se klimatického vývoje v kvartéru a jeho odrazu ve složení bioty. Užitím základních kvartérně-geologických metod výzkumu bude schopen rozeznat nejčastější typy kvartérních sedimentů.
Osnova
 • 1. Nejstarší studené výkyvy – příčina pokřídového ochlazení, přehled primárních a doplňkových faktorů ovlivňujících klimatické výkyvy.
 • 2. Přírodní prostředí v kvartéru.
 • 4. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů I - Glacigenní, glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty, ledovcové tvary reliéfu.
 • 5. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů II – Eolické, svahové (koluviální), aluviální, limnické, bažinné a rašelinné sedimenty, jeskynní sedimenty.
 • 6. Periglaciální procesy a tvary reliéfu.
 • 7. Pleistocenní fauna Evropy.
 • 8. Vybrané metody datování kvartérních sedimentů.
 • 9. Biostratigrafie pleistocénu.
 • 10. Přírodní prostředí ve svrchním pleistocénu.
 • 11. Kvartérní sedimenty Moravy a Slezska.
Literatura
  doporučená literatura
 • RŮŽIČKOVÁ, Eliška. Kvartérní klastické sedimenty České republiky :struktury a textury hlavních genetických typů. 1. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 68 s., 92. ISBN 80-7075-600-4. info
 • LOWE, John J. a M. J. C. WALKER. Reconstructing quaternary environments. 2nd ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. xxii, 446. ISBN 0582101662. info
  neurčeno
 • WILSON, R. C. L., S. A. DRURY a J. L. CHAPMAN. The great ice age : climate change and life. 1st ed. London: Routledge, 2000. xiv, 267. ISBN 0415198429. info
Výukové metody
Kurs obsahuje teoretické přednášky a terénní exkurze.
Výuka bude v podzimním semestru 2020 koncipována jako on-line prezentace. Studenti postupně obdrží všechny prezentace s mluveným komentářem.
Součástí výuky jsou dvě exkurze pro zájemce. Účast na exkurzích nebude povinná.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu. Počty studentů na jednotlivých termínech zkoušek budou v PS 2020 regulovány dle aktuálních krizových opatření. V případě zcela krizové situace v podzimním semestru 2020 bude ukončení předmětu distanční formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.